Sponsor de Techniek Torens en wordt de held van de school!

Eén van de doelstellingen van Bouwend Nederland is om te zorgen dat bedrijven kunnen beschikken over voldoende goed gekwalificeerd personeel, nu en in de toekomst. Om dit te kunnen verwezenlijken is het belangrijk om kinderen op school zo vroeg mogelijk te laten kennis maken met techniek. Dat kan door middel van het Bouwend Nederland ledenvoordeel met de Techniek Torens.
Bron: bouwendnederland

Spoorwegwerkers stappen per 1 juli 2019 over op oranje hoge-zichtbaarheidswerkkleding

Hoogspanning (1800 volt) op de bovenleiding en passerende treinen; werken langs het spoor brengt specifieke risico’s met zich mee. Om de veiligheid te waarborgen moeten dan ook speciale voorzorgsmaatregelen genomen worden. Eén van deze maatregelen is het gebruik van signalisatiekleding. Per 1 juli 2019 wijzigt de kleur van signalisatiekleding binnen de spoorbranche.
Bron: bouwendnederland

BIM Onderwijsdag brengt onderwijs en praktijk bijeen

Bouw- en infrabedrijven zijn in de praktijk veel verder met BIM dan het niveau waarop hogescholen er les in geven. Hierdoor is een kloof tussen theorie en praktijk ontstaan. Bouwend Nederland en BIMregister organiseren daarom voor de tweede maal de BIM Onderwijsdag, waarop leerlingen, docenten, bedrijven én opdrachtgevers zich aan elkaar presenteren, op 3 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht.
Bron: bouwendnederland

Save the date netwerkbijeenkomst "voortgangsresultaten Leve(n)lang Gelders vakmanschap"

In mei 2018 zijn de technische branches, de bouw- en infrasector en de provincie Gelderland gestart met het actieplan "Leve(n)lang Gelders vakmanschap". Hierin wordt samen gewerkt bij het verbeteren van het technische vakmanschap, maar ook om het tekort aan technisch personeel aan te pakken én het leven lang ontwikkelen van werkenden in deze branches te stimuleren.
Bron: bouwendnederland

Ledenvoordeel: verzuimbegeleiding die bij u past

In 2017 kwamen twintig bouwvakkers in Nederland om het leven door een ongeval op het werk. In de bouwsector streven we ernaar om onze werknemers in een veilige omgeving te laten werken, maar er gebeuren jammer genoeg nog altijd ongevallen. Het zorgen voor een veilige bouwplaats is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers, werknemers, opdrachtgevers en ketenpartners waarbij ArboDuo de nodig ondersteuning wil bieden.
Bron: bouwendnederland

Ledenvoordeel: risico's onroerende zaken wel of niet overnemen van opdrachtgever. Wat is wijsheid?

In de markt is een tendens merkbaar dat opdrachtgevers de neiging hebben hun eigenaarschap of kosten richting de aannemer te verplaatsen gedurende de levensloop van onroerende zaken. Op zich geen probleem, mits de aannemer daarmee risico’s krijgt toebedeeld die hij kan beïnvloeden, én de kosten daarvan kan doorberekenen. Maar in de praktijk zijn deze verplichtingen niet altijd even transparant of helder gedefinieerd. Met als gevolg dat onbewust risico’s worden genomen die niet kunnen worden beïnvloed en/of er een ongelijk speelveld ontstaat.
Bron: bouwendnederland

De EPK – Energie Prestatie Keuring

De Wet milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. In de praktijk blijkt dit instrument echter niet effectief. Het bevoegd gezag handhaaft dit veelal niet actief en bedrijven voelen zich onvoldoende aangesproken om met energiebesparing aan de slag te gaan.
Bron: bouwendnederland