Word jij enthousiast van het meebouwen aan goed onderwijs

De Betonvereniging is op zoek naar twee enthousiaste en innovatieve managers. Een manager die de kennis en positionering van de mensen uit het werkveld vergroot, die het leuk vindt om zowel beleidsmatig als operationeel bezig te zijn. En een manager die, in samenwerking met inhoudelijke experts en specialisten, de opleidingen (door) ontwikkelt en actief op zoek gaat naar nieuwe vormen waarin het onderwijs aangeboden kan worden en deze vertaalt naar praktische toepassingen.
Bron: bouwendnederland

RWS presenteert internationale innovaties wegen en bruggen

Infravation is een internationaal innovatieprogramma van wegbeheerders uit 9 Europese landen – Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Denemarken, Noorwegen, Zweden, IJsland en Nederland – en daarnaast de Verenigde Staten en Israël. In het najaar van 2015 zijn negen Infravation-projecten gestart met als doel om veelbelovende innovaties in aanleg en onderhoud van wegen en bruggen versneld toe te passen.
Bron: bouwendnederland

Doe mee aan de Gelderland Arbeidswijs 2018 en kom naar één van de inspiratiesessies!

Gelderland Arbeidswijs is een open innovatie traject van Provincie Gelderland met als doel vernieuwende ideeën uit de markt op te halen die de kloof tussen leren en werken kunnen dichten. Dit jaar wordt de focus gelegd op de technologische revolutie en hoe dit nieuwe kansen creëert voor leren en werken. De beste ideeën maken kans op een investeringsprijs en begeleiding van het idee naar de praktijk in Gelderland. Iedereen kan meedoen!
Bron: bouwendnederland

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, wat is de stand van zaken?

Eind juni heeft minister Ollongren de Eerste Kamer in een brief op de hoogte gebracht van de stand van de zaken van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. De minister is voornemens om de Wet Kwaliteitsborging gelijk met de nieuwe Omgevingswet in te laten gaan, de beoogde invoeringsdatum is halverwege 2021, en adviseert de Eerste Kamer de behandeling van de Wet voort te zetten.
Bron: bouwendnederland