BNR Bouwmeesters: Rijksbouwmeester lanceert Panorama Nederland

Rijksbouwmeester Floris Alkemade roept Nederland op om gelijktijdig aan de slag te gaan met duurzame energie, slim waterbeheer, verstedelijking en boerenland. Hij trekt daarom door ons land met een perspectief voor de toekomst: Panorama Nederland. 
Bron: bouwendnederland