Buitenstedelijk bouwen draagt bij aan oplossing woningbouwtekort

Vandaag heeft Bouwend Nederland – in een coalitie met Neprom, NVB, NVM, Aedes en VEH – bij de commissie voor Binnenlandse Zaken gepleit om bij de enorme woningbouwopgave niet alleen te kijken naar ontwikkeling binnen bebouwd gebied maar óók buitenstedelijk. De urgentie van het enorme woningtekort maakt dat buitenstedelijk bouwen – aan de randen van de stad of bebouwde kom – niet meer dan logisch is. Bovendien kan het sneller en goedkoper dan binnenstedelijk bouwen, én natuurinclusief.
Bron: bouwendnederland