CAR-dekking bij stilstand van het werk door Corona verlengd

Als een werk stil komt te liggen, is de schade welke het directe gevolg is van deze stilstand niet gedekt op de Bouwend Nederland Constructieverzekering (CAR). Op dit moment is het echter niet ondenkbaar dat een werk door corona-maatregelen wordt stilgelegd. Om dit risico te ondervangen is met de verzekeraar een tijdelijke afwijkende afspraak gemaakt welke tot 1 september 2020 geldig is. Afhankelijk van de ontwikkelingen van de maatregelen zal tijdig met verzekeraar worden besproken of een verlenging van deze regeling nodig is.
Bron: bouwendnederland