De Overijsselse aanpak: ruimte voor gesprek en initiatief

De bouw zit in de huidige hoogconjunctuur op een voortdenderende trein. Het aanpassen van de bedrijfsprocessen op de veranderingen die de nieuwe woonbehoefte met zich meebrengt vraagt om durf, visie en om denken en doen buiten de bestaande kaders. Daarom staan wij als provincie aan de lat om innovatie aan te moedigen. Het gaat om wát we bouwen in plaats van hoeveel we bouwen!  
Bron: bouwendnederland