Deel B inzake aansprakelijkheid voor gebreken rond breedplaatvloeren gereed!

De op de themapagina Breedplaatvloeren te raadplegen ‘notitie inzake aansprakelijkheid voor gebreken rond breedplaatvloeren’ bestond tot voor kort alleen uit Deel A. In dit deel komt de vraag aan de orde wie – in de verhouding opdrachtgever / aannemer – voor problemen in verband met de toepassing van breedplaatvloeren verantwoordelijk is. Aan deel A is nu ook Deel B toegevoegd.
Bron: bouwendnederland