Duurzaam bouwen vastgelegd in Green Deals

Amsterdam heeft flinke ambities op onder andere het gebied van duurzaam bouwen. Zo wil de stad bouwen zonder uitstoot van broeikasgassen, luchtvervuiling en geluidsoverlast. Bij de reconstructie van de kade op de Rechtboomssloot staat duurzaam bouwen met duurzame logistiek centraal. Om deze nieuwe manier van werken kracht bij te zetten, ondertekende op 10 januari 2019 wethouder Dijksma aan de kade van de Rechtboomssloot drie Green Deals.
Bron: bouwendnederland