Inzicht in een ander helpt!

De afgelopen maand organiseerde het Infraplatform Randstad Zuid vier marktgesprekken over verschillende thema’s. Het Infraplatform ziet namelijk dat bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers is er behoefte is elkaar over verschillende thema’s te spreken, los van de dagelijkse praktijk. Normaliter geeft Bouwend Nederland hier invulling aan door het organiseren van een jaarlijkse marktdag. Door Corona heeft deze echter dit jaar helaas niet plaats kunnen vinden.
Bron: bouwendnederland