MBA in één dag | Zoveel nieuwe inzichten in 1 dag!

Bouwend Nederland verlengt MBA in één dag met masterclass voor bouw & infra.
Dat Ben Tiggelaar tijdens zijn seminar ‘MBA in één dag’ 8 meter managementboeken in 8 uur behandelt, is bij velen bekend. Dat Bouwend Nederland voor de derde keer, speciaal voor haar leden, een vertaalslag maakte naar de bouw- en infrapraktijk wordt steeds meer een begrip. Tijdens de inspirerende masterclass ‘Strategie in bouw en infra’ werden aanwezigen uit de waan van de dag gehaald en ontwikkelden een dubbele focus op korte en de lange termijn doelen.
Bron: bouwendnederland