Meer impact met toolboxmeetings? Kom 13 juni 2019 naar VCA on Tour!

De toolboxmeeting is een belangrijk middel om met uw medewerkers in gesprek te gaan over veiligheid. Maar goede toolboxen geven is een vak apart. Nog te vaak vinden medewerkers toolboxmeetings saai, eenrichtingsverkeer en een verplicht nummer. Terwijl dit helemaal niet zo hoeft te zijn. Veel kleinere bedrijven kampen bovendien met het probleem dat het voorbereiden en organiseren van de bijeenkomsten behoorlijk wat tijd en energie kost.
Bron: bouwendnederland