Met verruimde PFAS-norm kan infrasector weer van start

Woensdag 1 juli informeerde staatssecretaris Van Veldhoven de Tweede Kamer over haar aanpassing van het Tijdelijk Handelingskader PFAS. De achtergrondwaarde voor de landbodem is verhoogd van 0,8 µg/kg naar 1,4. Daarnaast valt het verschil in regels tussen grond en bagger weg, en komt er een regionale grenswaarde voor geïsoleerde diepe plassen van 1,1 µg/kg voor PFOS en 0,8 µg/kg voor PFAS. Bouwend Nederland is blij met deze verruimingen en verwacht dat een aanzienlijk deel van het werk dat hierdoor stillag weer van start kan.
Bron: bouwendnederland