Nieuwe Cao Railinfrastructuur afgesloten

Werkgevers en vakbonden hebben een nieuwe Cao Railinfrastructuur (RIS) afgesloten.
De achterbannen van Cao-partijen hebben ingestemd met het op 5 juli jl. bereikte onderhandelingsresultaat.
Bron: bouwendnederland