Nieuwe Leidraad RGS gaat zorgen voor betere samenwerking

De Leidraad RGS, resultaatgericht samenwerken is gelanceerd. Samen met OnderhoudNL en Aedes ontwikkelden we het document waardoor beter samengewerkt kan worden. Direct na de lancering is de Leidraad al ruim 800 keer over de (digitale) toonbank gegaan.
Bron: bouwendnederland