Veiligheid: een kwestie van herhalen, herhalen en herhalen

Zo’n twintig veiligheidscoördinatoren én de Inspectie SZW waren er donderdag 5 juni bij het VGM-KAM overleg in Amsterdam. De conclusie: veiligheidsbewustzijn neemt toe maar een lange adem is nodig.
Bron: bouwendnederland