Veiligheid in aanbestedingen verplichting vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 nemen ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) veiligheidsbewustzijn op als verplichting op in aanbestedingen of contracten. Dit gebeurt onder de noemer Veiligheid in Aanbestedingen, kortweg ViA. De verplichting raakt veel bedrijven, aannemers, onderaannemers en ook architecten- en ingenieursbureaus. Wat houdt de verplichting in?
Bron: bouwendnederland