Wat zou hein® zeggen?

We horen het steeds vaker in de bouw: ‘Nu laat ik mijn hein horen!’ of ‘Dat is een guus…’. Maar wie zijn die hein en guus eigenlijk? En wat hebben ze op jouw werk te zoeken?
Bron: bouwendnederland