Werken aan Duurzaam asfalt

De Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW) onderschrijft de ambitie om de asfaltbranche duurzamer en milieuvriendelijker te maken. Jaarlijks wordt er een flink volume aan asfaltproducten geproduceerd en verwerkt (in 2017 ruim 8 miljoen ton). Daarbij worden grote hoeveelheden grondstoffen ingezet, veel energie verbruikt en de nodige CO2 uitgestoten tijdens het productie- en verwerkingsproces.
Bron: bouwendnederland