RWS presenteert internationale innovaties wegen en bruggen

Infravation is een internationaal innovatieprogramma van wegbeheerders uit 9 Europese landen – Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Denemarken, Noorwegen, Zweden, IJsland en Nederland – en daarnaast de Verenigde Staten en Israël. In het najaar van 2015 zijn negen Infravation-projecten gestart met als doel om veelbelovende innovaties in aanleg en onderhoud van wegen en bruggen versneld toe te passen.
Bron: bouwendnederland

Doe mee aan de Gelderland Arbeidswijs 2018 en kom naar één van de inspiratiesessies!

Gelderland Arbeidswijs is een open innovatie traject van Provincie Gelderland met als doel vernieuwende ideeën uit de markt op te halen die de kloof tussen leren en werken kunnen dichten. Dit jaar wordt de focus gelegd op de technologische revolutie en hoe dit nieuwe kansen creëert voor leren en werken. De beste ideeën maken kans op een investeringsprijs en begeleiding van het idee naar de praktijk in Gelderland. Iedereen kan meedoen!
Bron: bouwendnederland

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, wat is de stand van zaken?

Eind juni heeft minister Ollongren de Eerste Kamer in een brief op de hoogte gebracht van de stand van de zaken van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. De minister is voornemens om de Wet Kwaliteitsborging gelijk met de nieuwe Omgevingswet in te laten gaan, de beoogde invoeringsdatum is halverwege 2021, en adviseert de Eerste Kamer de behandeling van de Wet voort te zetten.
Bron: bouwendnederland

Voorkomen van uitval | Lunchbijeenkomst 26 september 2018

Eind september zal Bouwmensen Amsterdam liefst 40 nieuwe instromers gaan uitplaatsen bij de bouwbedrijven. Niet iedere leerling zal de introductie van gemiddeld 4 tot 8 weken in de werkplaats, die hier aan vooraf gaat, goed doorkomen en (moeten) afhaken. Maar de overgebleven ploeg bestaat uit enthousiaste jongeren, die het vak van timmerman graag willen gaan leren. Toch vallen er tijdens hun verblijf bij de bouwbedrijven veel jongeren uit. Veel te veel zelfs. Samen met de bouwbedrijven willen we dat gaan voorkomen. Helpt u ons mee?
Bron: bouwendnederland