Verkiezingsdebat Drenthe 13 maart 2019

De NVBU, Natuur- en Milieufederatie Drenthe en Bouwend Nederland afdeling Drenthe organiseren op 13 maart 2019 een verkiezingsdebat in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen 2019.
U bent van harte welkom! De vraag die we met u en 9 politieke partijen willen beantwoorden is: Wat wordt de bouwagenda van Drenthe?
Bron: bouwendnederland

Enquête SSVV: goede eigenschappen van een opdrachtgever

De Stichting samenwerken voor veiligheid (SSVV) heeft een enquête opgesteld voor opdracht nemende bedrijven.
Het doel van deze enquête is om in kaart te brengen wat de (overkoepelende) goede eigenschappen van een opdrachtgever zijn in het kader van veilig en gezond werken. Welke elementen komen de veiligheid en gezondheid ten goede bij de uitvoering van projecten door opdrachtnemers?
Bron: bouwendnederland

Veiligheid stimuleert vakmanschap en werkplezier

Het naleven van veiligheidsvoorschriften in een open bedrijfscultuur levert naast een veilige bouwplaats ook werkplezier en waardering voor vakmanschap op. Dit leerde veiligheidsdeskundige Benno Baksteen van de luchtvaart. Hij ziet overeenkomsten tussen luchtvaartveiligheid en een veilige bouwplaats en geeft tips. 
Bron: bouwendnederland

BNR Bouwmeesters: bouwspellen

Circulair bouwen is een complexe aangelegenheid. Drie scholieren maken het onderwerp toch begrijpelijk met een bordspel over hoe materialen oneindig kunnen worden hergebruikt. Twee van hen schoven samen met hun opdrachtgever aan in de studio bij Bouwmeesters in de uitzending van 18 februari.
Te gast waren:
Richard Koops, adviseur duurzaam bouwen Sweco Middelburg;
en
Iris van Wijngaarden en Merlijn Zurek, technasiumscholieren van Het Goese Lyceum. 
Bron: bouwendnederland

Themapagina BENG online

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). In Nederland leggen we de energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen vast aan de hand van drie eisen: de BENG-indicatoren. Deze voorgenomen BENG-eisen gelden alleen voor nieuwbouw. Het beleid voor zeer energiezuinige bestaande gebouwen is nog in ontwikkeling. Het toepassen van de BENG-eisen heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van bouwbedrijven. en 1-1-2020 is dichtbij. Bouwbedrijven die zich met nieuwbouw bezig houden, moeten nu met BENG beginnen.
Om onze leden te helpen met BENG hebben wij BENG themapagina op onze website gelanceerd:
www.bouwendnederland.nl/beng
Bron: bouwendnederland

Digitalisering zit ‘m in eenvoud

Digitalisering leidt tot beschikbaarheid van data. En data leidt tot informatie. Maar hoe zet u deze informatie om in data gestuurde inzichten? Moderne, intelligente business software helpt u daarbij. Hierdoor krijgt u een intelligente bedrijfsvoering, heeft u altijd inzicht in uw processen én kunt u voorspellend zijn.
Bron: bouwendnederland

Eerste inzichten uit Lente-akkoord onderzoek voorgenomen BENG-eisen

In opdracht van het Lente-akkoord is Nieman RI bezig met het doorrekenen van de consequenties van de concept-geadviseerde BENG-eisen voor de woningbouw [1,2]. Op 18 januari zijn de eerste resultaten en de nieuwe inzichten van deze studie besproken in de BENG-themagroep van het ZEN platform. De uitkomsten van het onderzoek en de discussie erover vormen input voor de vier brancheverenigingen voor hun reactie in de internetconsultatie. Lees hier meer over de inzichten uit het Lente-akkoord onderzoek BENG-eisen
Bron: bouwendnederland