Aan de slag met…de cao bouw en infra | 26 juni 2018

Arbeidsvoorwaarden, we hebben er allemaal mee te maken. Als werknemer, maar ook voor jou als werkgever is het belangrijk te weten welke voorwaarden er gelden. Heb jij in je werk regelmatig te maken met de cao en werk je in de bouw- of infrasector? Dan is deze cursus voor jou geschikt! In deze cursus leer je namelijk alles over werkingssfeer, minimumbepalingen en aanname van medewerkers. Ook onderwerpen als ontslag, pensioen en functiewaardering komen aan bod.
Bron: bouwendnederland

Een presentatie geven: hoe pak je dat aan?

Grijp jij ze aan? Of laat je ze lopen? Kansen om je bedrijf te presenteren aan de buitenwereld? Je weet wat er van kan komen. Een goede naam is goud waard. Of het nu gaat om potentiële werknemers, scholieren, mogelijke huurders of kopers, aanstaande buurtbewoners, ambtenaren van de gemeente of ondernemers uit je thuismarkt; Als je ze mag vertellen waar jij en je bedrijf voor staan, kan dat veel opleveren. Mits je indruk weet te maken. Met een goed verhaal dat goed, aantrekkelijk en aangepast op de doelgroep gepresenteerd wordt. In dit twee uur durende seminar op 5 juli leer je hoe je dat aanpakt. En hoe je je daar prettig bij voelt.
Bron: bouwendnederland

De wijk aanpakken: werkgroep buigt zich over verduurzaming op wijkniveau

Sectortafel Gebouwde Omgeving – Werkgroep Masterplan ofwel de wijkaanpak
Nederland werkt aan een nationaal Klimaatakkoord: in 2030 moeten we vijftig procent minder CO2 uitstoten. Voor de uitwerking buigen nu diverse ‘sectortafels’ zich over de uitdagingen in verschillende deelgebieden. Bouwend Nederland is betrokken bij de sectortafel ‘Gebouwde omgeving’, die weer bestaat uit vijf werkgroepen. Joep Rats zit namens Bouwend Nederland in de werkgroep Wijkaanpak.
Bron: bouwendnederland

AVG-cursus op locatie? Ook dan kunt u bij de BNL Academy terecht!

Vanaf 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Heeft u na deze datum behoefte om de puntjes op de i te zetten? Bij voldoende aanmeldingen kan de BNL Academy de AVG-cursus ook via uw afdeling op locatie aanbieden. Uiteraard bieden hiernaast ook de mogelijkheid van een InCompany-cursus. Interesse? Stuur een mail aan academy@bouwendnederland.nl.
Bron: bouwendnederland

Meeting the Market, Den Haag nodigt innovatie ondernemers uit

Gemeente Den Haag nodigt innovatieve ondernemers uit om mee te denken over brandende vragen. Met jouw frisse ideeën en expertise kunnen we meer bereiken voor de stad. Meeting the Market is een vrijplaats voor innovatie waar ondernemers en de gemeente samen op zoek gaan naar vernieuwende oplossingen voor 14 actuele vraagstukken.
Bron: bouwendnederland

Bouw moet serieus werk maken van zij-instroom

Wil de bouw het nijpende tekort aan personeel indammen, dan moet er serieus werk worden gemaakt van het opleiden van zij-instromers. Daarvoor zou het ook goed zijn als er niet per regio maar landelijke uniforme spelregels komen voor de inzet van werklozen en statushouders. Bovendien moet er meer een appel worden gedaan op ouders opdat jongeren weer kiezen voor een beroep in de bouw. Voor die aanpak van het ‘gebrek aan handjes’ pleit Peter Postma, voorzitter van de vakgroep opleidingsbedrijven en directeur bij Bouwmensen en Inframensen in Oss. 
Bron: bouwendnederland

BNR Bouwmeesters: Urban Mining

Slopen kan echt niet meer, want daarbij gaan te veel herbruikbare grondstoffen en bouwmaterialen verloren. Een groeiende groep bedrijven richt zich daarom op ‘urban mining’, met sloopgebouwen als donor en de stad als goudmijn. Dat was het onderwerp van BNR Bouwmeesters van woensdag 16 mei. 
Bron: bouwendnederland