Jong Bouwend Nederland Masterclass: nieuwe data bekend

Ben jij een jonge ambitieuze bouwer, ondernemer of manager en wil je groeien in eindverantwoordelijkheid? Wil je samen met een aantal gelijkgezinden je eigen toekomst vorm geven? Nadenken over je bedrijf en aan de slag met ketensamenwerking? Wil je zien wat er op de branche afkomt en samen kijken hoe je daar het best op in kunt spelen? Dan is de Jong Bouwend Nederland Masterclass iets voor jou! Schrijf je nu in voor de masterclass >>
Bron: bouwendnederland

Ledenvoordeel: Gratis kennissessie 'Voorkom dat gezonde werkdruk omslaat in ongezonde werkstress'

Een gezonde werkdruk hoeft helemaal niet erg te zijn. Dit kun je als werkgever ook niet altijd voorkomen. Maar wat als een gezonde werkdruk omslaat in ongezonde werkstress? En dit zelfs leidt tot verzuim? Welke rol speelt leefstijl hierin en wat kun je hier als werkgever aan doen? Daarover organiseert ArboNed in het land de gratis, interactieve kennissessie ‘Voorkom dat gezonde werkdruk omslaat in ongezonde werkstress’. 
Bron: bouwendnederland

Presentatie Aanbesteden en samenwerking Limburg

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4300 aangesloten
bedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. Ons doel is bouw- en infrabedrijven
te verenigen, verbinden en ondersteunen. We werken aan een vitale bouwsector die bouwt aan
een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen we aan de hand van drie kerntaken:
belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

Als Bouwend Nederland Limburg hebben we 38 aangesloten infrabedrijven. In het algemeen
kunnen we stellen dat de samenwerking en het onderlinge vertrouwen tussen opdrachtnemer
en opdrachtgever beter kan en moet. Bouwend Nederland wil daarover graag met u in gesprek.
Om dat goed en onderbouwd te kunnen doen, heeft er een 0-meting plaatsgevonden onder onze
leden. In deze meting (door middel van een enquête) is concrete informatie verzameld over
aanbestedingstrajecten in Limburg, hierbij zijn alle opdrachtgevers afzonderlijk beoordeeld.

Graag nodigen we u uit voor een bijeenkomst op woensdag 30 oktober 13.30-16.30 uur om samen
de uitkomsten te bespreken en door te praten over de wenselijke situatie vanuit
zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.
Bron: bouwendnederland

BNL special Ledenvoordelen #2 verschenen!

In deze editie staan we o.a. stil bij de kick-off van het label Bouwend Nederland Verzekeringen. Dit label werd in het leven geroepen met als primaire doel om onze leden te behoeden voor financiële risico’s die de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen. Want we weten dat je als ondernemer bewust risico’s moet durven nemen. En als het dan toch misgaat, kan je rekenen op onze uitgebreide en bouw- en infraspecifieke dekkingen. Wil je graag bekijken of jouw huidige verzekeringen jouw dagelijkse risico’s voldoende afdekken? Neem dan contact op met bnlverzekeringen@aon.nl of bel 020 430 51 80.
Bron: bouwendnederland