Samen zonder (graaf)schade!

Het project ‘Samen zonder schade’ is erop gericht de cultuur en werkwijze van het ‘moeten’ binnen het zorgvuldig graafproces te veranderen in een samenwerkingsverband naar ‘willen’. Hierbij is het mechanisme van gedeelde belangen het doel, en zijn de producten in een samenwerkingsverband een middel.
Bron: bouwendnederland

Privacy aspecten bouwplaatsregistratie en toegangscontrole

Organisaties die grootschalig gegevens verwerken, moeten bij nieuwe verwerkingen een zgn. gegevensbeschermingseffectbeoordeling doen, ook wel een Data Protection Impact Assessment (DPIA) genaamd. Dat is een wettelijke verplichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gedachte achter een DPIA is dat organisaties vooraf goed nadenken over ‘nut en noodzaak’ van de voorgenomen gegevensverwerking(en), de risico’s daarvan en de maatregelen die moeten worden getroffen om die risico’s te minimaliseren.
Bron: bouwendnederland

Gebruik de gratis uitleenservice voor tijdelijk personeel

Heb je personeel over waar je tijdelijk geen gebruik van kan maken of ben je op zoek naar tijdelijk personeel? Maak dan gebruik van de uitleenservice die Bouwend Nederland heeft gelanceerd om werkgevers bij elkaar te brengen om personeelstekorten en -overschotten op te lossen. In dit artikel leggen we je uit hoe je dit kan regelen.
Bron: bouwendnederland