Bijeenkomsten contactgroep personeel gratis voor álle Limburgse leden!

Voorheen waren de bijeenkomsten van de Contactgroep Personeel alleen voor (betalende) leden van de contactgroep. Het bestuur van de ‘nieuwe’ afdeling Limburg staat onder meer voor (nog) betere en professionelere dienstverlening aan de leden en heeft daarom besloten deze activiteit te adopteren en op die manier aan álle leden gratis te kunnen aanbieden.

Uitnodiging aan alle leden BNL Limburg leden en hun HRM-medewerkers
U wordt van harte uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst van de contactgroep personeel op donderdag 6 april 2017. Naast het verstrekken van informatie over cao en wetgeving weten wij dat het vinden van goede vakmensen een belangrijk aandachtspunt is, daarom willen we u hierbij helpen en hebben we tijd ingeruimd voor werving & selectie.

Voor meer informatie klik hier!
Bron: bouwendnederland

Schrijf nu nog in voor Basistraining Personeel & Organisatie

Volgende week gaan we van start met de vernieuwde training! Er zijn nog enkele plekken beschikbaar dus u kunt zich nog aanmelden via een e-mail naar evenementen@bouwendnederland.nl. Lees verder voor details over deze workshops.
Praktische kennis voor de niet-P&O’er
Bouwend Nederland biedt haar leden een basistraining Personeel & Organisatie aan: een reeks van vier workshops, gericht op deelnemers zonder P&O-achtergrond. In deze workshops maakt u kennis met een aantal (basis)onderdelen van personeelsbeleid: organisatie- en functiebeschrijvingen, werving en selectie, functioneren en beoordelen en uitstroom.
Bron: bouwendnederland

Vernieuwende aanbesteding van werkzaamheden Parkenbuurt. Gemeente Apeldoorn gaat voor circulair verantwoorde renovatie

De gemeente Apeldoorn wil de renovatie van onder andere 55.000 m2 betonnen wegen in de wijk De Parken volgens een innovatie gerichte circulaire inkoopmethodiek* aanbesteden die aannemers stimuleert om circulariteit toe te passen. Dit moet de bouwketen aanzetten om in co-creatie tot slimme, innovatieve oplossingen te komen voor het werk aan wegen en riolering in De Parken. Deze aanpak past in de ambities van de gemeente Apeldoorn op het gebied van duurzaamheid. Het renovatietraject start in het najaar van 2017 en loopt tot 2022.
Bron: bouwendnederland

Grote opkomst bij Marktdag Infra Regio Randstad Zuid

Het grote aantal aanmeldingen maakte een verhuizing naar een grotere zaal noodzakelijk op de Marktdag Infra op 20 februari georganiseerd door Bouwend Nederland regio Randstad Zuid. Het is tekenend voor hoezeer het onderwerp ‘Omgevingskwaliteit’ in relatie tot EMVI leeft onder opdrachtnemers en opdrachtgevers.
Bron: bouwendnederland

Verschenen: special Duurzaam B&U GWW

De zojuist verschenen special van BouwendNL gaat helemaal over het thema duurzaamheid. In dit ‘reversible’ magazine staat de ene kant geheel in het teken van ‘Duurzaam B&U’ en draait u dit magazine om, dan ziet u dat de andere kant geheel in het teken van ‘Duurzaam GWW’ staat. Middenin leest u wat een vijftal politieke partijen van plan zijn met duurzaamheid.
Bron: bouwendnederland

Verschenen special Duurzaam B&U GWW

In de zojuist verschenen special van BouwendNL informeren wij u over het thema duurzaamheid. In deze ‘reversibel’ magazine staat de ene kant geheel in het teken van ‘Duurzaam B&U’ en draait u dit magazine om dan ziet u dat de andere kant geheel in het teken van ‘Duurzaam GWW’ staat.
Bron: bouwendnederland

Verschenen special Duurzaamheid B&U GWW

In de zojuist verschenen special van BouwendNL informeren wij u over het thema duurzaamheid. In deze ‘reversibel’ magazine staat de ene kant geheel in het teken van ‘Duurzaam B&U’ en draait u dit magazine om dan ziet u dat de andere kant geheel in het teken van ‘Duurzaam GWW’ staat.
Bron: bouwendnederland

Roadshows Omgevingswet

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. Het OmgevingsPlatform, een samenwerkingsverband van Bouwend Nederland, Stadswerk en de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland, organiseert voor iedereen die te maken krijgt met de wet zes regionale Roadshows, waarin de implementatie van de Omgevingswet centraal staat. Wat is er nodig om straks klaar te zijn als de Omgevingswet in werking treedt?.
Bron: bouwendnederland