Aandacht voor de circulaire economie tijdens de Woonsalon Rucphen

Op donderdag avond 30 maart organiseerde de gemeente Rucphen samen met Bouwend Nederland haar eerste Woonsalon.

Bezoekers troffen een compleet aanbod aan van nieuwbouw woningen en oplossingen om hun huis meerwaarde te geven. Website Woonsalon: klik hier 

In de middag was er voor alle bestuurders van de 19 West Brabantse gemeenten een speciale kennissessie georganiseerd over de circulaire economie.
Bron: bouwendnederland

Leden leren over private kwaliteitsborging, omgang met ZZP-ers, cybercrime en circulariteit op regiodag.

Maxime Verhagen opende de regiodag en vertelde over de wijze waarop Bouwend Nederland met de Tweede Kamerverkiezingen omgaat. Als ervaringsdeskundige bij een zestal kabinetsformaties wist hij de leden een kijkje in de politieke keuken te geven en hoe de belangen van de leden hierin worden behartigd. Leden reageerden met hun mobiele telefoon met behulp van BUZZ master. Hierdoor konden alle opmerkingen aan bod komen. Toen de nieuwe CAO werd toegelicht bleek dit ook nuttig omdat de discussie zich snel focuste en interactie goed op gang kwam. Ton Borst, lid van het dagelijks bestuur en van de CAO onderhandelingsdelegatie, kon hierdoor op specifieke vragen een antwoord geven.
Voordat Maxime afsloot vroeg hij het publiek of zij instemmen met het herbenoemen van Dennis van der Werff, regiovoorzitter van Randstad Zuid. Dit werd met applaus beantwoord door de aanwezigen.
Bron: bouwendnederland

Werkgevers dringen bij informateur Schippers aan op innovatief industriebeleid

Een nieuw kabinet moet voorrang geven aan een modern, innovatief industriebeleid. Dat beleid moet zorgen voor een snellere energietransitie, betere zorg en meer veiligheid. Dat schrijven de ondernemersorganisaties FME, UNETO-VNI, Koninklijke Metaalunie en Bouwend Nederland in een brief aan informateur Edith Schippers. De industriewerkgevers willen dat een nieuw kabinet techniekonderwijs topprioriteit maakt en een miljard euro investeert in onderzoek en innovatie. De Industriecoalitie van FME, UNETO-VNI, Bouwend Nederland en Metaalunie vertegenwoordigt ruim 27.000 bedrijven met 600.000 werknemers en een omzet van 140 miljard euro.
Bron: bouwendnederland

Verkiezingen centraal in nieuwe BouwendNL

In deze eerste editie van BouwendNL staan de verkiezingen centraal. Erin een verslag van diverse kennissessies waarin bouwstenen zijn ontwikkeld voor een nieuw bouw- en infravriendelijk regeerakkoord. Maar ook de komst van van de nieuwe financiële instelling Invest-NL komt aan bod en Bernard Wientjes vertelt over de Bouwagenda. Daarnaast aandacht voor de instroomcampagne ‘Je gaat het maken’, de empathische woning en de komst van de nieuwe Omgevingswet. En natuurlijk een terugblik op Bewust Veilig.
Bron: bouwendnederland

Vakkennis is cruciaal voor succesvolle Bouwagenda

Eergisteren bood Bernard Wientjes met zijn Taskforce de Bouwagenda aan, aan zijn ‘opdrachtgevers’ de ministers van I&M, EZ en BZK. Het was een feestelijk moment en dat straalde van de gerenommeerde leden van de ‘incrowd’ af. De reacties en woorden op het podium waren vol lof. Ik heb er een paar genoteerd:
Bron: bouwendnederland

Met de Bouwagenda begint de ommekeer

“We staan aan de vooravond van een ommekeer in onze sector. Bedrijven zullen echt innovatiever en goedkoper worden en ook veel intensiever samenwerken in de keten, willen we de enorme maatschappelijke opgave kunnen realiseren waar de bouw voor staat.” Dat zei Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen dinsdag 28 maart bij de presentatie van het eerste exemplaar van de Bouwagenda aan het kabinet.
Bron: bouwendnederland

BNR Bouwmeesters over het riool

Ruim honderdduizend kilometer rioolbuizen liggen er onder de grond in Nederland. Maar is dat wel genoeg? Door de klimaatverandering regent het steeds meer en een groot deel van het rioleringsstelsel ligt er ook al tientallen jaren. Is onze riolering nog wel goed genoeg om ook in de toekomst al het afvalwater op te vangen en onze voeten droog te houden?
Bron: bouwendnederland

Techniek en bouwsector willen ambitieuze agenda

Werkgeversvoorzitters Maxime Verhagen van Bouwend Nederland, Ineke Dezentjé Hamming van FME, Doekle Terpstra van Uneto-VNI en Fried Kaanen van de Metaalunie willen een ambitieus regeerakkoord. ,,We komen vakkrachten te kort en daarom hebben we een vloeiende arbeidsmarkt nodig. Daar gaat het om!” zo is vandaag te lezen in de Telegraaf.
Bron: bouwendnederland

Bernard Wientjes presenteert De Bouwagenda aan kabinet

 Kabinet: ‘Grote waardering voor voortvarendheid’
‘Parijs en een omslag naar een circulaire economie zijn alleen te realiseren door een revolutionaire aanpak in de bouw.’ Met die woorden overhandigde Taskforce-voorzitter Bernard Wientjes vandaag het eerste exemplaar van De Bouwagenda aan het Kabinet. De ambitieuze vernieuwingsagenda bevat een plan van aanpak voor grote maatschappelijke opgaven, zoals het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur, de vernieuwing en verduurzaming van huizen en gebouwen, het gezond maken van scholen en de integratie van ICT- en datatoepassingen in de bouw.
Bron: bouwendnederland

Dag van de Bouw; meld jouw project vandaag nog aan

Op zaterdag 20 mei laten leden van Bouwend Nederland, UNETO-VNI, de Aannemersfederatie en VNconstructeurs tijdens de Dag van de Bouw zien tot welke hoogstandjes zij in staat zijn. Er hebben zich nu al bijna 60 bouwprojecten aangemeld dus er is straks genoeg te zien. Bijzonder aan deze Dag van de Bouw is dat naast de bouw- en infrabedrijven dit jaar voor het eerst ook de gespecialiseerde aannemers en installateurs meedoen.
Bron: bouwendnederland