Leerlingen vinden verhalen uit de praktijk het leukst

Leerlingen moeten eerst in aanraking komen met de bouw en infra voordat ze een carrière in de bouw en infra overwegen. Een eigen verhaal uit de praktijk van de bouwer wordt het meest gewaardeerd door leerlingen en scholen. Van havo en vwo leerlingen op technasia, vmbo leerlingen die voor hun profielkeuze staan tot basisschoolleerlingen in de eerste leerjaren, allen vinden een praktijkcasus het meest interessant. Bouwend Nederland helpt graag met het leggen van een verbinding tussen scholen en bedrijven en deelt graag drie goede voorbeelden.
Bron: bouwendnederland

BNR Bouwmeesters over gebruik waterwegen

De drukte op de wegen neemt alleen maar toe. Op het water daarentegen is nog ruimte, zat terwijl het vervoer van lading per binnenvaartschip vorig jaar verder toenam. Hoe gaan we die ruimte optimaal benutten? En om in de toekomst onze positie als waterland te behouden moet er ook meer worden geïnvesteerd in onze waterwegen. Dat was het onderwerp van de uitzending van BNR Bouwmeesters van 26 april.
Bron: bouwendnederland

Opknappen vaarwegen vergt 300 mln extra

Met de binnenvaart de congestie op de weg aanpakken, lukt alleen als er meer werk wordt gemaakt van het vele achterstallige onderhoud aan vaarwegen. Het wegwerken van die achterstand vergt op jaarbasis 300 miljoen euro extra. Die boodschap aan het adres van inframinister Melanie Schultz komt van directeur Edwin Lokkerbol van de Vereniging van Waterbouwers. Lokkerbol reageerde op de uitzending van BNR Bouwmeesters van woensdag 26 april die ging over hoe waterwegen optimaal kunnen worden benut voor het tegengaan van de groeiende drukte op verkeerswegen.
Bron: bouwendnederland

Leerlingen vinden verhalen uit de eigen bouwervaring het leukst

Jongeren moeten in aanraking komen met de bouw en infra om een carrière in de bouw en infra te overwegen. Een eigen verhaal vanuit de praktijkervaring van de bouwer worden dan het meest gewaardeerd door leerlingen. Van havo en vwo leerlingen op technasia, vmbo leerlingen die voor hun profielkeuze staan tot basisschoolleerlingen in de eerste leerjaren, allen vinden een praktijkcasus het meest interessant. Bouwend Nederland helpt graag met het leggen van een verbinding tussen scholen en bedrijven en deelt graag drie goede voorbeelden.
Bron: bouwendnederland

Bouw helpt ruim 750 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan

In 2015 is op initiatief van cao-partijen Bouw & Infra het project Wie Klaart de Klus gestart. Doel hiervan was om in twee jaar 295 banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Dat werden er uiteindelijk veel meer, namelijk 750. Dat is een opmerkelijk resultaat voor de bouw- en infrasector die al langere tijd krimp laat zien in het aantal dienstverbanden.
Bron: bouwendnederland

6 juni bijeenkomst ‘Locatieontwikkeling en kwaliteitsverbetering door verdichten’ Gemeente Leiden

De gemeente Leiden voorziet tot 2030 een woningbouwbehoefte van 10.000 woningen. Maar waar moeten die woningen gebouwd worden? Dat is de centrale vraag tijdens de locatieontwikkelingssessie die Bouwend Nederland en Gemeente Leiden op 6 juni organiseren. Belangrijk aspect daarin is “hoe zorgen we voor verdichting van de stad met behoud van kwaliteit?”
Bron: bouwendnederland