Video: Sander Wubbolts geeft toelichting op capaciteitsproblemen bouw

De bouw zit weer in de lift, ook in het noorden van het land. Tegelijkertijd ontstaan er steeds meer capaciteitsproblemen, onder meer als gevolg van tekorten bij de toeleveranciers. Opdrachtgevers moeten nu soms langer wachten. Zie bijvoorbeeld de berichtigeving van RTV Noord met ‘In de bouw gaan de wijzers naar het rood.’ Sander Wubbolts, manager van Bouwend Nederland Regio Noord, gaf op dinsdag 25 juli een toelichting bij Noord Vandaag van RTV Noord (vanaf 2:08 minuten).
Bron: bouwendnederland

Video: De Bouwagenda, bouwen aan de kwaliteit van leven

Overheid, opdrachtgevers, kennisinstellingen en het bouwend bedrijfsleven hebben de handen ineen geslagen voor een nationaal innovatieprogramma voor de hele bouwsector. Dat is de Bouwagenda.
Samen geven we antwoord op enkele zeer dringende maatschappelijke vraagstukken. Andere keuzes zijn nodig, door klimaatverandering en uitputting van grondstoffen. Er komen enorme uitdagingen aan, van verduurzaming van zeven miljoen woningen tot de grote vervangingsopgave van duizenden bruggen, viaducten, tunnels en rioleringen. Daarvoor moeten we ons in Nederland hard maken, om onze kwaliteit van leven te kunnen behouden. Onze sector speelt een sleutelrol in de aanpak van deze opgaven. In de Bouwagenda staat hóe we bouwen we aan de kwaliteit van leven.
Bron: bouwendnederland

Rondetafelgesprek over duurzaam bouwen

Bij duurzaam bouwen en verbouwen is aandacht voor de mens (bewoner) en milieu door het ontwikkelen van een woning die zolang mogelijk kan voldoen aan onze woonbehoeften. De kritische succesfactor is de wijze waarop iedereen om gaat met water, energie en grondstoffen. Welke kansen en welke struikelblokken zijn er?
Bron: bouwendnederland

Symposium: Duurzame infraprojecten 6 september 2017

Voorwoord en toelichting
Met het oog op het Klimaatakkoord in Parijs en het energieakkoord in Nederland is veel aandacht voor het verduurzamen van gebouwen en infrastructuur. Het gaat daarbij bijvoorbeeld zowel om het realiseren van energiezuinige gebouwen als het gebruik van duurzaam asfalt en duurzame rioolbuizen. Maar het gebruik van het materieel voor het realiseren van deze gebouwen of infrastructuur leidt ook tot milieubelasting: zowel uitstoot van CO2 of NOx als bijvoorbeeld fijnstof en andere vervuilende stoffen.
Bron: bouwendnederland

Seminar: Uitvoeren van bouw en installatiewerken in België

De Belgische markt blijft belangrijke kansen bieden voor Nederlandse bouwbedrijven. In België werd de registratie van aannemers afgeschaft wat betekent dat alle bouwbedrijven – van zowel binnen als buiten België – gelijke kansen hebben. Als Nederlands bedrijf krijgt u echter te maken met allerlei verschillen op bijvoorbeeld fiscaal, juridisch en personeelsvlak. Uw stap naar opdrachten in België valt of staat dan ook met een goede voorbereiding. 
Bron: bouwendnederland

Familiedag afdeling Friesland super geslaagd!

Zaterdag 8 juli 2017 is voor velen een dag om met veel plezier op terug te kijken. Met zo’n 140 aanmeldingen, waarvan 40 kinderen, en fantastisch weer, kon deze dag voor de organisatie en de deelnemers niet meer stuk. De locatie, Paviljoen ‘De Hege Gerzen’ in Oudemirdum aan het IJsselmeer, was perfect en bood voor een ieder wat wils. Door het mooie weer is er zelfs door een aantal kinderen gezwommen.
Bron: bouwendnederland