Minor Cost Engineering gestart met feestelijke aftrap op Haagse Hogeschool

Op 29 augustus was het weer zover! De kick-off van de zevende minor Cost Engineering aan de Haagse Hogeschool. Deze minor wordt door het bedrijfsleven en RWS gegeven aan vierdejaars studenten Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ordening. Tot op heden nemen studenten van de Haagse Hogeschool hieraan deel, maar de minor staat ook open voor studenten van andere Nederlandse hogescholen.
Bron: bouwendnederland

Wet DBA opgenomen in Handboek Loonheffingen 2017

In het Handboek Loonheffingen 2017 is per 1 juli een hoofdstuk toegevoegd betreffende de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Deze wet is van toepassing wanneer er wordt gewerkt met ZZP-ers. In het Handboek is onder meer opgenomen wanneer er sprake is van een echte en fictieve dienstbetrekking.
Bron: bouwendnederland

BNR Bouwmeesters: Wonderwoods in Utrecht

Het project Wonderwoods vormt de aanzet tot het Healthy Urban Quarter, een nieuw gezond en groen stadsdeel bij het station van Utrecht. Wonderwoods, wordt zoals het gebouw Bosco Verticale in Milaan, een ‘verticaal bos’ waarin je kan wonen en werken. Het project van G&S Vastgoed en KondorWessels Projecten (VolkerWessels), met ook een publiek terras en stadspark ‘op hoogte’, was het onderwerp van BNR Bouwmeesters van 30 augustus.  
Bron: bouwendnederland

Bouw aan zet bij vergroening stadshart

Bouwbedrijven moeten meer het voortouw nemen bij het vergroenen van binnensteden. Door opdrachtgevers te bewegen te investeren in gebouwen met daken met daarop bijvoorbeeld een ‘stadspark op hoogte’, een waterberging of zonnepanelen. Gebouweigenaren voegen zo ook extra waarde toe aan hun bezit. Dat zegt Paul van Roosmalen, programmamanager van het multifunctionele dakenprogramma van Stadsontwikkeling Rotterdam. BNR Bouwmeesters van woensdag 30 augustus ging met aandacht voor het Utrechtse plan Wonderwoods ook over het gezond maken van binnensteden. 
Bron: bouwendnederland

COLUMN / Ontfossieling

Nederland is bij uitstek een gasland. Een gasloos Nederland lijkt dan ook nog even op zich te laten wachten. Maar is dat wel zo? Noorwegen is bij uitstek een olieland, maar toch heeft de Noorse regering aangekondigd zo snel mogelijk olieloos te willen worden. Noorwegen is de spreekwoordelijke tabakszaak die zelf geen tabak meer wil verkopen. Gaat Nederland Noorwegen volgen? 
Bron: bouwendnederland

Nationale Duurzame Huizenroute: 4 en 11 november 2017

Tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route stellen in heel Nederland huiseigenaren hun duurzame huis open. Bent u een particulier, of kent u een particulier (wellicht een klant) die het leuk vindt anderen op weg te helpen met de verduurzaming van hun woning? Meldt uw woning dan aan via www.duurzamehuizenroute.nl.
Bron: bouwendnederland

Voorkom conflicten in de bouw door risicomanagement: Duitsland 20 september

Bouw- en infraprojecten zijn ook in Duitsland vaak complex, zowel in technisch als ook in organisatorisch, financieel, en juridisch opzicht. Dat bouwen risico’s met zich meebrengt, spreekt bijna vanzelf. En zulke risico’s kunnen leiden tot vertragingen, onveilige situaties, faalkosten, vorderingen en geschillen tussen partners. Juridische geschillen kunnen in veel gevallen worden voorkomen door tijdig de risico’s juist in te schatten en actie te ondernemen. Dat geldt met name voor bouwprojecten met een lange looptijd.
Bron: bouwendnederland