Structurele innovaties essentieel voor toekomst bouw

Steeds meer bedrijven in de bouwkolom zijn bezig met de innovatie van hun werkprocessen, producten en diensten. Maar uit de Monitor Bouwketen van het EIB blijkt dat alle partijen in de bouwkolom – ingenieurs- en architectenbureaus, installatie- en bouwbedrijven- vinden dat de innovatiekracht van de sector verder omhoog kan. Gebrek aan ketensamenwerking, complexe wetgeving en de wijze van aanbesteden staan volgens respondenten verdere innovatie in de weg.
Bron: bouwendnederland

Magazine BouwendNL verschenen

Lees in de derde editie van BouwendNL 2017 o.a. over de Bouwagenda, met de ontbijtsessie met Aedes en het project DOEN als mooie voorbeelden. Met ‘Bouwen doen we samen’ wordt aandacht gevraagd voor grote investeringen die nodig zijn in de bouw, en met de oprichting van de Taskforce Veiligheid moet het aantal dodelijke ongevallen in de bouw naar nul. Daarnaast ook: stroomopwekkend glas, cybersecurity, de BNL Academy, de instroomcampagne en nog veel meer nieuws en achtergrond uit de bouw- en infrawereld.
Bron: bouwendnederland

COLUMN / Bouwen met de buren

Dat participeren geen succesrecept is voor elk project, daar ben ik na al die jaren in de gemeenteraad en bijna vier jaar als stadsbestuurder wel van doordrongen. Een participatietraject wil lang niet altijd zeggen dat in the end iedereen blij en gelukkig is met de uitkomst. Toch ben ik blij dat wij als stadsbestuur zo hameren op participatie. Want plannen worden echt beter als je ze samen met de stad maakt. 
Bron: bouwendnederland

BNR Bouwmeesters: opknap openbare ruimte

Na de bouwgolf van zestig jaar geleden is een groot deel van de openbare ruimte in Nederland aan vervanging toe. Hoe maken we de openbare ruimte zo dat we ook in de toekomst ons land leefbaar houden? Dat was het onderwerp van BNR Bouwmeesters van woensdag 27 september. 
Bron: bouwendnederland

Woningmarkt: snelheid en soepel proces

Voor het realiseren van de grote woningbouwopgave van nu valt er een wereld te winnen met het vlot trekken van vastgelopen bouwprojecten. Belangrijk daarvoor is dat zowel gemeenten als bouwbedrijven beschikken over mensen met de juiste competenties. Door reorganisaties in de crisis is aan beide kanten veel van die kennis verdwenen. Omdat gemeenten verlies leden op bouwgrond zijn ze daardoor nu behoedzamer, terwijl de actualiteit juist vraagt om snelheid en soepelere procedures. Ook moeten gemeenten weer meer de publiek-private samenwerking opzoeken. Niemand kan het allemaal alleen. Die oproep doet Antoinette van Heijningen, lid van het ‘Expertteam Versnellen’. 
Bron: bouwendnederland

Lobbyresultaat regio Noord: 6,23 miljoen voor 1000-banenplan in aardbevingsgebied

Mede door langdurige inzet van Bouwend Nederland regio Noord krijgen partijen betrokken bij de aardbevingsproblematiek in Groningen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een periode van vier jaar € 6,23 miljoen voor 1.000 extra banen. Gisteren is een samenwerkingsverklaring ondertekend door Bernard ter Haar (Directeur Generaal van het ministerie van SzW) en alle betrokken partijen, waarin het 1000-banenplan is opgenomen.
Bron: bouwendnederland