9 november: BRO praktijkbijeenkomst Rijkswaterstaat

 Met medewerking van de Vakgroepen Civiele Betonbouw, Grondwerk en de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer, organiseert RWS op 9 november a.s. een informatiebijeenkomst voor Bouwend Nederland leden over de wet Basisregistratie Ondergrond (Wet bro) die per 1 januari 2018 van kracht wordt. Richard Molemaker, senior projectmanager bij Aveco de Bondt en commissielid Markt/Techniek bij de Vakgroep ONG, verleent medewerking aan het programma. Op verzoek van RWS zal hij in gaan op de praktische waarde van de BRO en besparing van tijd, maatschappelijke- en (faal-) kosten aan de voorkant van K&L projecten. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht, vanaf 8.30u tot 13.00u in Zalencentrum NDC Den Hommel. Aanmelden kan nog tot 5 november a.s. via deze link »
Bron: bouwendnederland

Clusteren troef

Tijdens de bijeenkomst van Infra Brabant donderdag 26 oktober jl. bleek dat aanbestedingstrends in 2017 betrekking hebben op het onnodig clusteren van opdrachten en het feit dat duurzaamheid slechts alleen met de mond beleden wordt.
Bron: bouwendnederland

Introductie KIAD

Op 10 oktober jl. organiseerde de Vakgroep ONG een bijeenkomst over de introductie van de KIAD (Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater).
KIAD is een landelijk en uniform persoonscertificeringssysteem voor personeel dat water-technische werkzaamheden verricht aan het drinkwater distributienet.
Bron: bouwendnederland

Verduurzamingsopgave: wat willen corporaties?

De komende jaren gaan corporaties hun woningen in hoger tempo energiezuiniger maken. Dat hebben de corporaties onlangs afgesproken in de Aedes Woonagenda 2017-2021. Een ambitie die door de brede bouwsector en ministeries in de Bouwagenda onderschreven is. Uiteindelijk willen we naar een CO2 neutrale gebouwde omgeving in 2050. Een gigantische opgave.
Bron: bouwendnederland

Je gaat het maken in de bouw

Helaas kiezen tegenwoordig steeds minder jongeren voor een opleiding in de bouw en infra. We hebben de komende vijf 8000 nieuwe arbeidskrachten nodig. Alleen zij kunnen voldoen aan de vervangingsvraag en de verwachte groei. 
Bron: bouwendnederland

COLUMN / Regeerakkoord levert vooral de infrasector meer werk op

Het Regeerakkoord van Rutte III is nu eindelijk gereed. Hoe pakken deze afspraken uit voor de bouwsector? Ons beeld is dat met name de GWW-sector (grond-, weg- en waterbouw) de komende jaren kan profiteren van een inhaalslag in infrastructuur. De extra inspanningen om de CO2-uitstoot terug te dringen leveren ook andere onderdelen van de bouw extra werk op. Voor de woningbouw ligt het accent op de fiscaliteit en is er weinig aandacht voor het verbeteren van de woningmarkt.
Bron: bouwendnederland