Magazine over Duurzame inzetbaarheid en Goed werkgeverschap

De zojuist verschenen BouwendNL special staat volledig in het teken van Duurzame Inzetbaarheid en Goed Werkgeverschap. Wat doen bouw- en infrabedrijven op het gebied van gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers? Hierin komen experts en bouwbedrijven zelf aan het woord over de DIA, de Bouw- en Infrabuffetten, veiligheid en het motiveren van medewerkers.
Bron: bouwendnederland

‘Slib-3D printer’ legt Marker Wadden aan

Landschap maken met een sproeiponton als een soort 3D-printer. Project-directeur Roel Posthoorn van Natuurmonumenten legt het bondig uit, maar daar komt volgens hem het staaltje van building with nature op neer dat Boskalis toepast bij de aanleg van de Marker Wadden. De natte waterbouwer uit Papendrecht kreeg van Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat van meet af aan technisch alle ruimte voor het realiseren van de vogel-archipel vier kilometer van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Ook de financiering van het project was bijzonder. Onderwerp van de uitzending van BNR Bouwmeesters van 29 november waren ook de Marker Wadden. 
Bron: bouwendnederland

BNR Bouwmeesters: Marker Wadden

De kwaliteit van het Markermeer ging al jaren achteruit. Natuurmonumenten wilde daar verandering in brengen. Met behulp van Rijkswaterstaat en de Taskforce Deltatechnologie werd een plan opgesteld. Boskalis is inmiddels druk bezig om vijf eilanden op het Markermeer te maken. Deze Marker Wadden gaan als ‘vogelparadijs ’de natuur in en op het Markermeer weer gezond maken. Dat was het onderwerp van BNR Bouwmeesters van 29 november. 
Bron: bouwendnederland

COLUMN / Meer veiligheid in een aanbesteding? Niet door een veiligheidsladder

Een bedrijf dat actief is in de (water)bouw kent dikwijls een grote diversiteit aan certificaten. VCA**, ISO9001, NEN ISO 14001 of NEN 4400-1 zijn hier voorbeelden van. Daarnaast zien we dat veel organisaties aan de slag gaan met keurmerken als het keurmerk sociaal ondernemen, zich aanmelden voor het Bouwgarant keurmerk of onderdeel worden van de Bewuste Bouwers. Een nieuwe manier voor bedrijven om aan te geven dat ze ‘bewust’ om gaan met ontwikkelingen zijn ‘ladders’ waarop een bedrijf door een externe organisatie ‘gescoord’ kan worden.  
Bron: bouwendnederland

Veiligheid is topprioriteit

Eerder dit jaar heeft Bouwend Nederland een Taskforce Arbeidsomstandigheden en Veiligheid opgericht. De taskforce heeft direct de ambitie neergelegd: 0 dodelijke ongevallen per jaar. “Daar helpt dit signaal van de Onderzoeksraad bij. Op alle mogelijke manieren willen we de veiligheid verhogen, dus we omarmen alle adviezen die daaraan bijdragen. Veiligheid is de topprioriteit van al onze bedrijven. Ik ken géén ondernemer die de veiligheid van zijn mensen niet belangrijk vindt.” Maxime Verhagen reageert op het artikel van vakblad Cobouw.nl, waarin de Onderzoeksraad voor de Veiligheid stelt dat de bouw zich niets aantrekt van hun adviezen.
Bron: bouwendnederland

“Jongens doorlopen, als ondernemer moet je altijd voorop lopen!”

Eén van de markante uitspraken van Hennie van der Most, tijdens de rondleiding op het Van der Most bedrijventerrein in Schuinesloot. Bijna 60 jonge ondernemers zijn naar Overijssel afgereisd om het levensverhaal van Hennie van der Most te horen en een aantal van zijn bedrijven te bezoeken. Zij kijken terug op een interessante kennismaking met een ondernemer in hart en nieren. Volgens hem is ondernemen groeien,” zorg dat je als tweede generatie niet de oppasondernemer wordt, die het bedrijf overneemt en vervolgens op de zaak past. Volg je eigen ideeën en bouw de onderneming uit. En onthoud: “Geld is geen doel op zich, slechts een middel om te ondernemen”
Bron: bouwendnederland

Cobouw Café komt naar Zeeland

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur, maar wat betekent dit voor de bouw in Zeeland? Komt er eindelijk een einde aan de Zeeuwse woningmarktimpasse, het woningbouwconflict tussen Vlissingen en Middelburg? En hoe zit het met het Zeeuws Energie Akkoord en met de recreatiemarkt? Kom naar het Cobouw Café op 7 december in Het Postkantoor te Goes.
Bron: bouwendnederland

Voorbeeldroosters voor vierdaagse werkweek 55+ voor 2018 nu beschikbaar

Als werknemers de leeftijd van 55 jaar bereiken kunnen zij hun werkgever verzoeken om de werkweek aan te passen tot vier dagen. Deze regeling wordt in de CAO voor de Bouwnijverheid omschreven in de artikelen 26a en 26b als de vierdaagse werkweek voor werknemers van 55 jaar en ouder. Voor dit doel heeft de vereniging voorbeeldroosters opgesteld voor bouwplaats- en UTA-werknemers die op 1 januari 2018 55 jaar of ouder zijn.
Bron: bouwendnederland