Jouw onderscheidend voordeel in de markt

Waarom kiezen toekomstige opdrachtgevers voor jouw bedrijf? Waarschijnlijk omdat je anders dan je concurrenten bent: anders bent, anders doet, anders werkt. Oftewel: omdat je onderscheidend bent en daarvoor toegevoegde waarde biedt. Maar hoe wordt je onderscheidend? Hoe krijg je die unieke marktpositie? Dat begint met door de bril van je gewenste opdrachtgevers te kijken. Zie kansen en trek je plan. Hoe je dat doet? Dat leer je in deze dagcursus op 28 maart!
Bron: bouwendnederland

Ontmoet leden onderhandelingsdelegatie cao op Regiodag Randstad Zuid

De onderhandelingen voor de nieuwe cao bouw & infra zijn in volle gang. Afgaand op de nieuwsberichten van de afgelopen weken is er al een breed scala aan onderwerpen gepasseerd. Als u zowel de berichtgeving van Bouwend Nederland als die van de FNV volgt, zijn de verschillen u vast opgevallen. Komt er nu wel of geen regeling voor oudere werknemers? En veiligheid? Dat mag toch geen punt van discussie zijn! Hoe zit het met die loonsverhogingseis van het FNV 3,5% met een minimum van 1.000 euro?
Bron: bouwendnederland

Ook eerstejaars hbo studenten civiele techniek gaan de bouwplaats op

Net zoals de bouwkunde studenten van Avans hogeschool, gaan ook de studenten civiele techniek de bouwplaats op om nader kennis te maken met onze leden. Zes bedrijven ontvingen samen bijna 100 eerstejaars hbo studenten en stelden een project beschikbaar om de studenten te ontvangen en hen te informeren over hun werkzaamheden, het project en natuurlijk de carrièremogelijkheden die zij hebben voor hbo’ers.
Bron: bouwendnederland

Uw vraag – Ons antwoord: Onwerkbaar weer en vorstverlet

De weermannen voorspellen de komende dagen weer flinke vorst. Dit heeft als gevolg dat handig is als u weet of uw mensen wel buiten kunnen werken en of u gebruik kunt maken van de Vorst-WW-regeling uit de cao . Daarom willen we de regels rond het werken in de kou en de vorst-WW nog eens onder de aandacht brengen door middel van vragen die aan Bouwend Nederland Advies worden gesteld over dit onderwerp.
Bron: bouwendnederland

‘Het gaat niet om stenen stapelen maar om ruimtelijke kwaliteit’

Peter van der Gugten, directeur Heijmans Vastgoed, verzorgt de key note op het jaarcongres ‘Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie’. Met concrete voorbeelden van binnenstedelijke gebiedstransformaties geeft hij zijn visie op hoe je tot vruchtbare samenwerking komt, hoe je over en weer vertrouwen kunt genereren, afspraken kunt maken die crisisbestendig zijn met als doel vast te houden aan de gezamenlijk geformuleerde ambities.
Bron: bouwendnederland

Wat vindt u van Politiekeurmerk Veilig Wonen?

Samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid inventariseren we de ervaringen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Levert u panden met dit keurmerk? En zo nee, waarom niet? Wat zijn uw bezwaren? Uw medewerking aan deze enquête wordt enorm op prijs gesteld. Het invullen kost ten hoogste 2 minuten. Naar de enquête over het Politiekeurmerk Veilig Wonen »
Bron: bouwendnederland