Vernieuwde afnameovereenkomst voor NOM-renovaties

De renovatie van huurwoningen tot nul-op-de-meter-woningen (NOM) vraagt om een andere relatie tussen bouwer en woningcorporatie dan gebruikelijk is. Vanuit de behoeftes in de praktijk hebben juristen van leden van Aedes en Bouwend Nederland samen met Stroomversnelling daarom een aangepaste Afnameovereenkomst ontwikkeld. Deze overeenkomst biedt bouwers en corporaties een breed gedragen en uniform kader om hun verantwoordelijkheden en afspraken bij NOM-renovaties vast te leggen.
Bron: bouwendnederland

Adviseurs 3.0: de andere aanpak

Weg met alle stoffige, dikke handboeken en saaie adviseurs in pak. Wij denken dat de adviesbranche
op het gebied van alle kwaliteit-, milieu-, en veiligheidssystemen anders kan! Voor alle systemen
hebben wij een enthousiaste en praktijkgerichte adviseur in huis. Voor organisaties met meerdere
systemen zorgen wij voor een goede integratie en aansluiting op de processen. Het resultaat is
een overzichtelijk handboek dat aansluit op uw organisatie!
Bron: bouwendnederland

Samen voorop bij verduurzaming

Bouwbedrijven en woningcorporaties, we weten elkaar al meer dan een eeuw vanzelfsprekend te vinden. Niet alleen voor nieuwbouw, maar tegenwoordig ook voor het verduurzamen van onze woningvoorraad. Langjarige overeenkomsten zorgen ervoor dat we een bestendige werkrelatie hebben. Dat kan ook leiden tot achterover leunen, opdrachten komen toch wel weer.  
Bron: bouwendnederland

BNR Bouwmeesters: geld voor groene woning

Warmtepompen, zonnepanelen en een isolerende schil. Woningbezitters en VvE’s hebben veel mogelijkheden om hun huis te verduurzamen. Maar de noodzakelijke verbouwing is duur en financiering is moeilijk te krijgen. Over welke vormen van financiering er (binnenkort) zijn, ging BNR Bouwmeesters van woensdag 27 juni. 
Bron: bouwendnederland

Tekort seniorenwoningen vraagt om regie

De centrale overheid moet gemeenten aansturen bij het wegwerken van het nijpende tekort aan seniorenwoningen. Gemeenten doen zelf veel te weinig om dat ‘gat’ tussen vraag en aanbod te dichten. Die oproep aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken doet directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO. Ter ondersteuning van de belangenbehartiging richting Den Haag roept zij bouwbedrijven op aan haar organisatie te laten weten als ze bij projecten voor seniorenwoningen tegen bestuurlijke obstakels oplopen: “In onze lobby kunnen wij daar wat mee.” 
Bron: bouwendnederland

Platform31 lanceert overzicht spelers en opgaven woningmarkt

Het thema Wonen staat opnieuw hoog op alle agenda’s. Opnieuw, want de opgaven zijn er dan ook naar: tekorten voor allerlei groepen, uit de pan rijzende prijzen, verduurzaming, een forse bouwopgave (75.000 woningen per jaar), betaalbaarheid, beter benutten huidige voorraad, transformatie leeg vastgoed, en beter inspelen op flexibiliteit en dynamiek. En bij dat alles zijn er grote en groeiende regionale verschillen. Ga er maar aan staan! Om een goed overzicht te hebben van alle spelers en opgaven op dit gebied, heeft Platform31 onlangs ‘Spelers op de woningmarkt’ gelanceerd.
Bron: bouwendnederland

Winnaars Innovatie Challange Politie

Op 13 juni vond de finale plaats van de innovatie challenge die de politie en Bouwend Nederland gezamenlijk hadden uitgeschreven en waar NEXT2 en De Bouwcampus uitvoering aan gaven. Zes finalisten pitchten hun innovatieve ideeën in het kader van de huisvestingsopgave van de politie. Cubes in a box, The NEXT Agency en Modulaire Cellenblokken werden door de jury verkozen tot uiteindelijke winnaars. De innovatie challenge heeft niet alleen de politie waardevolle input opgeleverd voor haar eigen opgave, maar ook andere huisvesters en bedrijven gerelateerd aan de bouw kunnen profiteren van de innovatieve oplossingen voor huisvesting die door deze challenge tot stand zijn gekomen.
Bron: bouwendnederland