Voorkomen van uitval | Lunchbijeenkomst 26 september 2018

Eind september zal Bouwmensen Amsterdam liefst 40 nieuwe instromers gaan uitplaatsen bij de bouwbedrijven. Niet iedere leerling zal de introductie van gemiddeld 4 tot 8 weken in de werkplaats, die hier aan vooraf gaat, goed doorkomen en (moeten) afhaken. Maar de overgebleven ploeg bestaat uit enthousiaste jongeren, die het vak van timmerman graag willen gaan leren. Toch vallen er tijdens hun verblijf bij de bouwbedrijven veel jongeren uit. Veel te veel zelfs. Samen met de bouwbedrijven willen we dat gaan voorkomen. Helpt u ons mee?
Bron: bouwendnederland

Deel B inzake aansprakelijkheid voor gebreken rond breedplaatvloeren gereed!

De op de themapagina Breedplaatvloeren te raadplegen ‘notitie inzake aansprakelijkheid voor gebreken rond breedplaatvloeren’ bestond tot voor kort alleen uit Deel A. In dit deel komt de vraag aan de orde wie – in de verhouding opdrachtgever / aannemer – voor problemen in verband met de toepassing van breedplaatvloeren verantwoordelijk is. Aan deel A is nu ook Deel B toegevoegd.
Bron: bouwendnederland

Noord-Holland en Bouwend Nederland zetten in op circulair bouwen

De provincie Noord-Holland en brancheorganisatie Bouwend Nederland hebben afgesproken om samen te werken aan de doelstelling om in 2050 geheel circulair te bouwen. Op die manier dragen zij bij aan de landelijke en provinciale ambitie om als Nederlandse economie in 2050 een volledige kringloop economie te hebben. Dit betekent dat zij bij de bouw van nieuwe woningen, zoveel mogelijk materialen hergebruiken die eerder al ergens anders voor gebruikt zijn, zoals bouwafval van gesloopte gebouwen.
Bron: bouwendnederland

Hoe goed is jouw bedrijf online te vinden?

Uniek aanbod van Bouwend Nederland
Bouwend Nederland is samen met Google het project ‘de weg naar online succes’ gestart
om mkb lidbedrijven beter online zichtbaar te maken. Klanten zoeken hun informatie namelijk steeds meer online en grotendeels via zoekmachines zoals Google. Zonder een goede en zichtbare website, blijf je voor potentiële klanten onzichtbaar. Onlangs is een pilot van dit project met tien mkb’ers uit de bouw succesvol afgerond.
Bron: bouwendnederland

Ledenvoordeel: hoe fit is uw bedrijf? Ontdek het met de Nationale FitRatio Benchmark

Fitte medewerkers zorgen voor een gezond en succesvol bedrijf. Daarbij gaat het niet alleen om de lichamelijke conditie van uw grootste kapitaal. Fitte werknemers zijn zowel fysiek als mentaal gezond en voelen zich energiek en vitaal. Daardoor zijn ze productiever én verzuimen ze minder en zo dragen ze bij aan het succes en de groei van uw bedrijf.

Hoe staat het met de fitheid binnen uw bedrijf en hoe scoort u in verhouding tot uw vakgenoten? U ontdekt het snel en gemakkelijk door deel te nemen aan de gratis Nationale FitRatio Benchmark van ArboNed.
Bron: bouwendnederland

Mobiliteit in 2030, vervoer van personen en goederen in de toekomst

Dat er veel ontwikkelingen gaande zijn in de wereld van de mobiliteit is een understatement. Zelfrijdende auto’s, elektrisch vervoer, deelauto’s, blended gebruik van openbaar vervoer; het is er al of het komt eraan. Wat betekenen deze ontwikkelingen en hoe kunnen we daar als bouwwereld het beste op inspelen? Biedt het kansen of juist bedreigingen? Jan Jacob Beelaerts van Blokland is beleidsadviseur
Infrastructuur bij Bouwend Nederland en hij vertelt ons alles over het onderzoek dat hij momenteel laat uitvoeren.
Bron: bouwendnederland

Ledenvoorbeeld: Voorbeeld gebruik Klic App in de praktijk bij NTP Group

Bij Bouwend Nederland vinden we het altijd interessant om te zien hoe leden de producten van onze voordeelpartners gebruiken. Hierbij willen we juist te weten komen hoe veldmedewerkers bijvoorbeeld de Klic App op het bouwterrein gebruiken. Onze voordeelpartner GOconnectIT sprak met uitvoerder Koen Gilissen en vakman GWW Jos Horstra van NTP Groep op het werk in Enschede.
Bron: bouwendnederland