Infrabouwers Utrecht en Noord-Holland werken aan transparante contractvorming

Met een werksessie in Zaandam op woensdag 27 september hebben de infrabouwers van Noord-Holland en Utrecht een eerste stap gezet richting een gezamenlijke visie op hoe, samen met opdrachtgevers, met contractvorming om te gaan. De bedoeling is om begin 2019 een document te hebben dat weergeeft wat ze als collectief verwachten van de opdrachtgevers als het gaat om aanbestedingen, contracten en alles wat daar mee te maken heeft, en wat zij zelf kunnen bieden.
Bron: bouwendnederland

Snel op de hoogte van nul-op-de-meter

De eerste twee Kennisversnellingsdag die BOB samen met Stroomversnelling organiseerde waren een succes. We kijken terug op twee geslaagde edities en daarom is het tijd voor een derde. De kennisversnellingsdag is interessant voor iedereen die op het punt staat om aan de slag te gaan met nul-op-de-meter. Tegen een kleine bijdrage van €59,- ben je in één middag op de hoogte.
De derde Kennisversnellingsdag vindt plaats op 18 oktober van 12.30 tot 17.00 bij BOB in het Bouwhuis in Zoetermeer! Wil je meedoen? Meld je dan aan via deze link.
Bron: bouwendnederland

Veel bouwinnovaties in MKB Innovatie Top 100

Alle bedrijven van de KvK Top 100 hebben het afgelopen jaar succesvolle innovaties doorgevoerd op het gebied van een product, dienst, proces of organisatie. De ranglijst geeft een goed beeld van de innovatieve kracht van het MKB. Twee bouwbedrijven staan dit jaar in de top-5, maar wie door de lijst gaat ziet daarnaast nog veel bouwgerelateerde innovaties staan.
Bron: bouwendnederland

Limburgse Instroomcampagne – werken en leren!

Het gaat goed in de bouw, opdrachten komen makkelijker binnen, alleen; wie moet het gaan maken?! We hebben nieuwe vakmensen nodig! “Je gaat het maken!” is de instroomcampagne van Bouwend Nederland landelijk, in Limburg willen wij een extra campagne starten waarmee we gaan focussen op:
– Niveau 2 en 3 Bouw & Infra leerlingen (jonge mensen)
– Zij-instromers
Om dat te realiseren, hebben we een aantal acties bedacht en uitgewerkt, deze delen we graag met u.. Belangrijk is dat we door heel Limburg rumoer gaan maken zodat men overal geconfronteerd wordt met de mogelijkheden in de bouw & infra! De eerste insteek is niveau 2 & 3 leerlingen of zij-instromers, maar komen er andere geïnteresseerden nav uw advertentie, dan zijn deze vanzelfsprekend ook van harte welkom!
Bron: bouwendnederland

COLUMN / Regie en investeringskracht

Het is mooi dat wonen en mobiliteit een plek hebben gekregen in de Miljoenennota. Er is aandacht voor infrastructuur te ontsluiten en het kabinet belooft om de bouw van nieuwe woningen te versnellen. Toch mis ik in het stuk de broodnodige integrale aanpak van onze leefomgeving. Een sterke hoofdstructuur voor ons land, daar is regie en investeringskracht van de landelijke overheid voor nodig. 
Bron: bouwendnederland

Een ongebruikelijke wijze om betaling van opdrachtgevers af te dwingen

Recentelijk diende de rechtbank Rotterdam zich uit te laten over de rechtmatigheid van een door een aannemer gehanteerd pressiemiddelen om betaling van de opdrachtgevers te verkrijgen, pressiemiddelen die men in de praktijk niet vaak tegenkomt. Het leggen van beslag of het uitoefenen van het retentierecht zijn wel doeltreffende middelen. Van het gehanteerde pressiemiddel in deze zaak moest dat nog blijken. Wat was het geval.
Bron: bouwendnederland