Symposium Bewust Veilig in de Infra

Veilig werken in de infra!
Wanneer werk je als opdrachtnemer veilig? En hoe ver gaat de veiligheidsverantwoordelijkheid van de opdrachtgever? Veilig werken in de infra is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom organiseert de gemeente Groningen samen met Bouwend Nederland deze Bewust Veilig conferentie voor opdrachtnemers en opdrachtgevers.
Bron: bouwendnederland

BNR Bouwmeesters: Taal voor de Bouw

Op 20 maart is het ‘Bewust Veilig Dag’, de dag waarop Bouwend Nederland extra aandacht vraagt voor veiligheid in de bouw. In de uitzending van 25 februari ging Bouwmeesters in gesprek met een vakbondsman en een bouwvakker-in-opleiding over veiligheid en de rol van communicatie daarin.
Bron: bouwendnederland

COLUMN / Jas voor 22 miljoen huizen

Als ik dit schrijf, wordt in ons land volop gediscussieerd over het klimaatakkoord. Meer dan honderd partijen hebben aan de klimaattafels nagedacht over de vraag welke maatregelen nodig zijn om de doelen van Parijs te vertalen naar onze landelijke doelen: 49% CO2-reductie in 2030. Dit heeft geleid tot een ontwerp-klimaatakkoord, dat in december is gepresenteerd. Het wachten is nu op het doorrekenen van die plannen door het Planbureau voor de Leefomgeving. 
Bron: bouwendnederland

Aantal dodelijke ongevallen in bouw stagneert. Verbeteren veiligheid onverminderd noodzakelijk.

Voorlopige cijfers van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten zien dat er in 2018 opnieuw twintig doden in de bouw te betreuren zijn. Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, is geraakt door deze cijfers en het leed dat ze vertegenwoordigen. “De bouw scoort opnieuw te hoog in de ranglijsten van onveilige sectoren: we moeten alles op alles zetten om dit te veranderen. Natuurlijk is de bedrijvigheid in onze branche in het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen, en brengt dit meer risico’s met zich mee. Maar laat ik duidelijk zijn: elk dodelijk ongeval is er één te veel”.
Bron: bouwendnederland

Terugblik Regiodag 2019: Klaar voor de volgende etappe

Met ruim 120 aanwezigen gaat de Regiodag Oost 2019 de boeken in als een groot succes. “Ik ben blij om te zien dat we een trotse vereniging zijn, met goede gesprekken over inhoud en toekomst, die ook de ruimte heeft voor gezellig samenzijn,” zegt regiomanager Wilbert Schellens. “Dat kwam mooi bij elkaar op deze geslaagde dag.”
Bron: bouwendnederland