Regels helpen bij denken, niet bij doen

Wat kan de Bouw & Infra sector leren van de luchtvaart op het gebied van veiligheid? Deze vraag stond centraal op 20 maart jl. tijdens de inspiratiesessie Veiligheid van de afdeling Duin & Rijnstreek in het kader van de derde landelijke campagnedag Bewust Veilig, iedere dag. Benno Baksteen is luchtvaartdeskundige. Hij was voorzitter van Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers en piloot. Hij ziet wel een aantal leerpunten voor de bouw & infrasector.
Bron: bouwendnederland

Verhagen ziet kansen voor Ollongren om gronduitgifteproces woningbouw te versnellen

Op 28 maart overhandigde Maxime Verhagen het rapport ‘Vlotter aan de slag met grond voor woningbouw’ aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdens een overleg over de woningmarkt. “Die 75.000 woningen per jaar uit de ambitie van de Nationale woonagenda komen er niet vanzelf,” stelt Maxime Verhagen. “Het rapport draagt bij aan het realiseren van deze ambitie, en laat zien aan welke ‘knoppen’ gedraaid kan worden om grond voor woningbouw sneller in gebruik te nemen.”
Bron: bouwendnederland

Workshop 'Scoren met filmpjes op social media'

Voor leden van Bouwend Nederland Regio Noord zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar voor de workshop ‘Scoren met filmpjes op social media’ op 9 april.  Deze interactieve workshop van de contactgroep Personeel en Financien laat zien hoe je eenvoudig een professioneel filmpje kunt maken. Wilt u ook aanhaken? Meld u dan snel aan. Vol = vol!  Er zijn geen kosten aan verbonden.
Bron: bouwendnederland

Jaarplan 2019 en Terugblik 2018: inzet Bouwend Nederland in vogelvlucht

Het Jaarplan 2019 van Bouwend Nederland biedt u op hoofdlijnen de onderwerpen waar de vereniging zich dit jaar op zal focussen. Het Jaarplan in deze vorm is in samenspraak met leden tot stand gekomen. De Terugblik geeft u kernachtig de resultaten weer van de inspanningen van Bouwend Nederland in 2018. Heeft u opmerkingen over of suggesties voor dit Jaarplan of de Terugblik? Neem dan contact met ons op.
Bron: bouwendnederland

BNR Bouwmeesters: Kansen in Afrika

Voor Nederlandse bouwbedrijven liggen er dankzij Chinese investeerders kansen in Afrika. In de uitzending van 25 maart onderzocht Bouwmeesters hoe Nederlanders slimmer en duurzamer het verschil kunnen maken door circulair te bouwen. 
Bron: bouwendnederland

Waarom koos waterschap voor minder contract?

Nooit meer ruzie over tegenvallers, geen verstoorde werkrelaties en een eerlijke risicoverdeling waarbij bouwers een faire prijs krijgen voor hun werk. Dit ideaal beeld is volgens Henkjan van Meer, beleidsadviseur opdrachtgeverschap van de Unie van Waterschappen (UvW) binnen handbereik voor de waterschappen die samen met Bouwend Nederland en andere brancheverenigingen in de Waterschapsmarkt de Marktvisie ontwikkelden voor goed opdrachtgeverschap en slim opdrachtnemerschap. De vernieuwde samenwerking brengt iedereen zonder ongemak snel verder. 
Bron: bouwendnederland