Nieuwe website en nieuw ledenportaal Bouwend Nederland in aanbouw

De vereniging vernieuwt! Al enige tijd werkt Bouwend Nederland op de achtergrond aan een nieuwe website en – als onderdeel daarvan – een nieuw online portaal voor de leden. Dit betekent dat je straks 24/7 zélf de regie hebt over welke informatie je van de vereniging wilt ontvangen, inzicht in voor jou relevante dienstverlening, de mogelijkheid om bedrijfsgegevens te muteren en meer. Zowel de website als het online ledenportaal zullen we in de loop van deze zomer uitrollen.
Bron: bouwendnederland

BNR Bouwmeesters: Virtual reality verlevendigt abstracte bouwplannen

Virtual reality wordt steeds belangrijker bij het ontwerpen van gebouwen. Kopers kunnen online door hun nieuwe pand lopen, maar fysieke voorbeelden in de ‘echte’ wereld blijven handig. In de uitzending van maandag 24 juni gaat Bouwmeesters in gesprek met experts die bouwplannen tot leven laten komen.
Te gast waren:
Ard Siekerman, directeur BAM Homestudios;
en
Annemarie Eijkelenboom, architect en onderzoeker bij EGM Architecten.
Bron: bouwendnederland

Buitenlandse arbeidskrachten zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse bouw

 Tot voor kort was het onduidelijk hoeveel in het buitenland geboren personen in de bouw werkzaam zijn. Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft nu voor het eerst een totaaloverzicht gemaakt van het aantal buitenlandse arbeidskrachten in de bouw. Vanuit het CBS is informatie ontvangen over de buitenlandse werknemers en zzp’ers. Wij hebben zelf, mede op basis van gesprekken met een aantal detacheringsbureaus, een inschatting gemaakt van het aantal buitenlandse uitzendkrachten en gedetacheerden.
Bron: bouwendnederland

Wegens groot succes wordt de Masterclass 'Wegwijs in ketenwetgeving: de kluwen ontrafeld' herhaald. Schrijf je nu in!

De keten van uitvoerende partijen op bouwprojecten is ten opzichte van een aantal jaar geleden pluriform en internationaler van karakter. Zzp-ers en onderaannemers die via uitzendbureaus of bemiddelaars andere zzp-ers en/of werknemers inlenen. Arbeidskrachten die uit allerlei Europese landen komen en in toenemende mate zelfs van daarbuiten.
Bron: bouwendnederland

Gemeente Tilburg organiseert rondetafel voor bouwers over Nul Emissie Zone in Tilburg op woe 3 juli

In het bestuursakkoord 2018-2022 "Gezond en gelukkig in Tilburg" heeft het college de ambitie uitgesproken in 2025 een Nul Emissie zone in te stellen voor bestel- en vrachtverkeer. De invulling van de zone zal samen met de belanghebbende partijen uit de stad gedaan worden.

Een Nul Emissie zone heeft veel gevolgen voor de manier waarop u als ondernemer zich kunt bewegen in, van en naar de stad. Winkels en horeca moeten bevoorraad kunnen worden en bouw- en onderhoudsprojecten moeten uitgevoerd kunnen worden. De nul emissie-oplossingen moeten ook haalbaar en betaalbaar zijn.
Bron: bouwendnederland

Kansen voor echt oplossen urgent knelpunt N35 nog nooit zo groot

Steeds meer vaart lijkt er te komen in een goede oplossing voor het grote knelpunt N35. Dat vindt Bouwend Nederland Regio Oost die verheugd is over die ontwikkeling. Zowel provinciaal als landelijk is het belang voor een forse aanpak van de N35 recent duidelijk aangestipt. Bouwend Nederland ziet de N35 als dé prioriteit in Overijssel voor de infrastructurele plannen voor de komende regeerperiode.
Bron: bouwendnederland