Save The Date: Training Wet Kwaliteitsborging

Op 14 mei 2019 nam de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan. Die wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid.
Bron: bouwendnederland

Marktdialoog aanleg N33 – 19 september 2019

Op 26 augustus 2015 heeft de minister van I&M de startbeslissing ‘Verdubbeling N33 Zuidbroek – Appingedam’ ondertekend. Dit was het startsein voor de Verkenningsfase van het project, dat als doel heeft de bereikbaarheid van deze regio te verbeteren, en zo bij te dragen aan de economische ontwikkeling, duurzaamheid en leefbaarheid van dit gebied. Daarnaast zorgt realisatie van het project voor een verbetering van de verkeersveiligheid van de weg.
Bron: bouwendnederland

Ook voorbereiden op de Wet Kwaliteitsborging? Regio Randstad organiseert trainingen voor uw afdeling!

Op 14 mei 2019 nam de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan. Die wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid.
De Wet Kwaliteitsborging heeft drie doelen: een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit, een verbeterde positie van de consument, en het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering. Om dit te bewerkstelligen, wordt een stelsel ontwikkeld voor toetsing op relevante aspecten van kwaliteit van het eindproduct door een onafhankelijke marktpartij.
Bron: bouwendnederland

Woningen voor jongeren en ouderen krijgen voorrang in de Achterhoek

De 8RHK-samenwerking werpt vruchten af. Op 23 juli kozen B&W van Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk er unaniem voor om voorrang te geven aan woningen waar nu een tekort aan is: voor jongeren en ouderen. Naar verwachting nemen de gemeenteraden hierover eind september een besluit en kort daarna Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland.
Bron: bouwendnederland

Deutsche Bahn zoekt contact met de Nederlandse bouw- en inframarkt

Deutsche Bahn investeert de komende jaren veel in de railinfrastructuur in Noordrijn-Westfalen.
Het bedrijf wil daarvoor in contact komen met Nederlandse bedrijven die interesse hebben om in aanmerking te komen voor DB-projecten.
Daartoe organiseert DB de bijeenkomst “Deutsche Bahn – MEET THE BUYER” op 24 september a.s. in Kleef (Duitsland).

Voor meer informatie klik hier
Bron: bouwendnederland

Nieuwe handreikingen in kader van de actieagenda Beter Aanbesteden

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het eerder het initiatief Beter Aanbesteden in het leven geroepen. Doel van het initiatief is om de kwaliteit van aanbestedingen te verbeteren. In dit kader hebben leden en medewerkers van Bouwend Nederland eerder deelgenomen aan regionale gesprekstafels, waar aanbestedende diensten en het bedrijfsleven met elkaar in gesprek gingen. De uitkomst: een actieagenda met 23 verbeterpunten. Met twee nieuwe handreikingen – Nader selecteren en Gefaseerd contracteren – geven we nu invulling aan punt 11 en 12 uit de actieagenda.
Bron: bouwendnederland

Plaatsings- en verwijderingsinstructies zorgen voor meer duidelijkheid

Waardevolle aanvulling op A-blad Wegafzettingen
De Vakgroep Specialistische Wegenbouw (VSW) van Bouwend Nederland en Rijkswaterstaat hebben stappenplannen voor afzettingen op wegen ontwikkeld. Deze zijn een welkome aanvulling op het A-blad Wegafzettingen. In de vorm van een stripverhaal wordt gevisualiseerd hoe de meest voorkomende wegafzettingen geplaatst en verwijderd moeten worden.
Bron: bouwendnederland

Ledenvoordeel: GOconnectIT neemt Geodan Van den Berg en Swiss Knife over

Onze voordeelpartner GOconnectIT biedt een totaalpakket voor het hele KLIC proces. Dit zorgt voor bewustwording en een efficiëntere werkwijze, waardoor graafschades afnemen. Maar sinds kort zijn er ook nieuwe producten beschikbaar onder het ledenvoordeel, GOconnectIT heeft namelijk twee bedrijven ingelijfd. Eind vorig jaar is Geodan Van den Berg onderdeel geworden van de GOconnectIT Group, gevolgd door Swiss Knife in februari 2019. Bouwend Nederland sprak met GOconnectIT over deze recente ontwikkelingen.
Bron: bouwendnederland