Energietransitie in de praktijk tijdens werkbezoek bij Heijmans

Er wordt veel gesproken over de energietransitie binnen het klimaatakkoord en ‘van gas af’. Gemeenten moeten Regionale Energiestrategie opstellen maken, en daarmee keuzes maken voor de toekomst. Wordt het elektrificatie, wordt het warmte, blijft het een vorm van gas of nog meer windmolens en zonnepanelen. Alles kan, en alles is nodig om het de CO2 verlaging van 49% in 2030 te behalen. Bouwend Nederland collega’s Valérie van den Broek en Yvonne de Rijck gingen op bezoek bij twee projecten van Heijmans.
Bron: bouwendnederland

Extra subsidie voor bbl-leerlingen

Om ervoor te zorgen dat werkgevers, ook in tijden van corona, stages en leerwerkbanen voor mbo-studenten beschikbaar blijven stellen verhoogt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de bbl-subsidie voor een aantal sectoren, waaronder de bouw. Het gaat om jaarlijks €10,6 miljoen extra in zowel studiejaar 2020-2021 als 2021-2022. Dit is een eerste succes van de lobby voor het behoud van vakkrachten.
Bron: bouwendnederland

Meldplicht buitenlandse werknemers in Nederland: nieuwe regels per 30 juli

Vanaf 1 maart 2020 geldt een meldingsplicht voor buiten Nederland gevestigde bedrijven die tijdelijk werknemers naar Nederland detacheren. Diensten die op of na deze datum beginnen, kunnen vanaf heden worden gemeld. Deze plicht is onderdeel van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Let op: sinds 30 juli gelden er een paar nieuwe regels.
Bron: bouwendnederland

Taskforce infra goede eerste stap, aanvullende investeringen nodig

De infrasector vertegenwoordigd door Bouwend Nederland, Koninklijke NL Ingenieurs, Techniek Nederland, Vereniging van Waterbouwers en MKB Infra stuurden maandag 27 juli een brief aan minister Van Nieuwenhuizen, Hoekstra, Koolmees en Wiebes en benadrukken hiermee nogmaals dat aanvullende maatregelen voor de infrasector nodig zijn om de continuïteit van bedrijven te kunnen borgen.
Bron: bouwendnederland

Tasforce infra goede eerste stap, aanvullende investeringen nodig

De infrasector vertegenwoordigd door Bouwend Nederland, Koninklijke NL Ingenieurs, Techniek Nederland, Vereniging van Waterbouwers en MKB Infra stuurden maandag 27 juli een brief aan minister Van Nieuwenhuizen, Hoekstra, Koolmees en Wiebes en benadrukken hiermee nogmaals dat aanvullende maatregelen voor de infrasector nodig zijn om de continuïteit van bedrijven te kunnen borgen.
Bron: bouwendnederland

Defensie geeft bouwsector impuls van €280 miljoen

Defensie geeft de Nederlandse economie de komende twee jaar een boost van €280 miljoen. Dit bedrag komt bovenop eerder geplande Defensie-investeringen van ongeveer €3 miljard per jaar. Projecten worden versneld in gang gezet om de Nederlandse bouwsector een impuls te geven. Dat gebeurt met het oog op de economische gevolgen van de coronacrisis.
Bron: bouwendnederland