Veiligheid in aanbestedingen verplichting vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 nemen ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) veiligheidsbewustzijn op als verplichting op in aanbestedingen of contracten. Dit gebeurt onder de noemer Veiligheid in Aanbestedingen, kortweg ViA. De verplichting raakt veel bedrijven, aannemers, onderaannemers en ook architecten- en ingenieursbureaus. Wat houdt de verplichting in?
Bron: bouwendnederland

Bouwlogistiek in de stad: waar liggen kansen?

Een kwart van alle vrachtverkeer is gekoppeld aan de bouw. Het gaat om circa negen miljard vrachtkilometers waarvan haast 15% in de binnensteden wordt verreden. Bouwactiviteiten in binnensteden nemen alleen maar toe en dat betekent een groeiende logistieke uitdaging. Locaties zijn nauwelijks bereikbaar met vrachtwagens, de bouwplaats is klein, milieuregels streng. Waar liggen de opties om de bouwlogistiek opnieuw in te richten?
Bron: bouwendnederland

Nieuwe stimuleringsregeling voorziet in extra subsidie BBL-leerlingen

Vanaf 1 november 2020 kunnen bedrijven met leerling-werknemers gebruikmaken van een nieuwe stimuleringsregeling BBL. De regeling is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen voor het behoud van vakkrachten voor de sector. Cao-partijen hebben die afgesproken vanwege de toenemende impact van de coronacrisis, en de stikstof- en de PFAS-problematiek op de werkgelegenheid. Het Volandis Fonds is uitvoerder van de regeling.
Bron: bouwendnederland

5 november: Online talkshow eHerkenning

Als ondernemer heb je nu al eHerkenning nodig voor bijvoorbeeld het inloggen bij de Belastingdienst en het UWV, maar met eHerkenning niveau 3 ben je ook al voorbereid op het in werking treden van de Wet digitale overheid. Logius, de overheidsorganisatie achter eHerkenning, organiseert op donderdag 5 november een online talkshow om je hierover bij te praten.
Bron: bouwendnederland

Buitenstedelijk bouwen draagt bij aan oplossing woningbouwtekort

Vandaag heeft Bouwend Nederland – in een coalitie met Neprom, NVB, NVM, Aedes en VEH – bij de commissie voor Binnenlandse Zaken gepleit om bij de enorme woningbouwopgave niet alleen te kijken naar ontwikkeling binnen bebouwd gebied maar óók buitenstedelijk. De urgentie van het enorme woningtekort maakt dat buitenstedelijk bouwen – aan de randen van de stad of bebouwde kom – niet meer dan logisch is. Bovendien kan het sneller en goedkoper dan binnenstedelijk bouwen, én natuurinclusief.
Bron: bouwendnederland