Havenbedrijf Rotterdam aangesloten bij BIM Basis Infra

BIM Basis Infra, een gemeenschappelijke taal waarmee digitale informatie over infrastructuur wordt uitgewisseld, is uitgebreid met Havenbedrijf Rotterdam. De bouwsector en de Rotterdamse haven kennen een hoog digitaliseringstempo. Door informatisering en digitalisering kan in een steeds complexer wordende omgeving worden samengewerkt.
Bron: bouwendnederland

Toepassing werkbakken aangescherpt door wijzing Arbobesluit

In de loop van 2020 is het beleid met de betrekking tot het toepassen van Werkbakken aangescherpt door de aanpassing van het Arbobesluit. Zoalsbekend, is de toepassing van werkbakken door Europese regelgeving verboden. Nationale staten kunnen hier een uitzondering op maken. In Nederland is dat gebeurd in het Arbobesluit zoals hieronder is aangekondigd en wat reeds aan u in de eerste helft van 2020 is meegedeeld..
Bron: bouwendnederland

Nationale materieelenquête Mobiele Werktuigen

Om een beter inzicht te krijgen in het huidige materieelpark in de sector bouw, infra en groen onderhoud is vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) opdracht verstrekt om een 0-meting te houden. Die vindt plaats in de vorm van een nationale materieelenquête. De Groene Koers is mede initiatiefnemer van deze inventarisatie, die wordt uitgevoerd door TNO. We roepen alle KOMAT-deelnemers om mee te doen met deze enquête. Lees hieronder hoe.
Bron: bouwendnederland

Registratie & bekentekening materieel

Vanaf 1 januari 2021 geldt er een registratieplicht voor bestaande en nieuwe (land)bouwvoertuigen die op de openbare weg rijden. Het registreren bestaat uit het inschrijven en te naamstellen van het voertuig in het kentekenregister bij de RDW. Bestaande (land)bouwvoertuigen kunnen gedurende heel 2021 (de zogenaamde conversieperiode) administratief worden geregistreerd. Administratief wil zeggen dat het voertuig niet hoeft te worden gekeurd of geschouwd door de RDW. Je kunt een bestaand (land)bouwvoertuig ook na 2021 registreren, maar dan moet deze wél eerst door de RDW worden gekeurd. De kosten hiervan bedragen een veelvoud van de registratiekosten tijdens de conversieperiode.
Bron: bouwendnederland