3e jaar WW nu ook gerepareerd voor de vlakglasbedrijven

In 2016 werd de duur van de WW en de loongerelateerde WGA verkort van 38 maanden naar maximaal 2 jaar. De vakbonden en werkgevers spraken toen af dat de gemiste maanden privaat gerepareerd konden worden in de Private Aanvulling WW en WIA, kortweg PAWW. Hiermee wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau. Niet alleen de oudere, maar ook de jongere werknemers profiteren van de reparatie.
Bron: bouwendnederland

Veiligheid bij Bouwbedrijf Vrolijk

In de aanloop naar de Bewust Veilig-dag op 24 maart 2021 (https://bewustveilig.com/) publiceren we iedere week een interview met één van onze leden over ‘veiligheid bij…’. Dit om extra aandacht te schenken aan dit belangrijke thema!
Bron: bouwendnederland

Online bijeenkomst KAM contactgroep | 10 maart

Veiligheid is een van de belangrijkste agendapunten binnen de bouw en infra. Het is daarom logisch dat ook dit jaar veiligheid weer torenhoog op de prioriteitenlijst prijkt. Dat geldt niet alleen bij de leden van Koninklijke Bouwend Nederland, maar ook bij de vereniging zelf. Eind 2019 zijn we daarom gestart met een KAM contactgroep. Door de coronapandemie hebben we niet de mogelijkheid gekregen om fysiek samen te komen. Om 2021 goed te starten hebben we besloten om een virtueel programma samen te stellen.
Bron: bouwendnederland

Koninklijke Bouwend Nederland reageert op consultatie Energiewet

Koninklijke Bouwend Nederland heeft gereageerd op de consultatie Energiewet. Het wetsvoorstel Energiewet beoogt de huidige Gaswet en Elektriciteitswet 1998 te vervangen en een modern geactualiseerd ordeningskader te bieden dat (1) de energietransitie ondersteunt en stimuleert en tegelijkertijd (2) bijdraagt aan het doel van een schone energievoorziening die veilig, betrouwbaar, betaalbaar en ruimtelijk inpasbaar is.
Bron: bouwendnederland

De kleur zegt niet alles

Het KAM Aannemer Collectief Zuid (KAM ACZ) binnen Synfra heeft eind 2019 met de opdrachtgevers besloten om in 2020 gezamenlijk deel te nemen aan de landelijke Bewust Veilig-dag. Naar aanleiding van gedeelde incidenten in het KAM ACZ werd als thema voor deze dag ‘het lokaliseren van kabels en leidingen’ vastgesteld.
Bron: bouwendnederland