Werkgevers bouw en infra willen vaart maken met tweejarige cao

De onderhandelingen over een nieuwe cao Bouw & Infra gaan langzaam. Details voeren de boventoon. Wat echt nodig is voor een cao die perspectief biedt en werk laat lonen voor iedereen, is te weinig onderwerp van gesprek. Bonden stellen zich te veel doelen om snel tot een overeenkomst te kunnen komen. Veel doelen beperken de loonruimte en dat betekent minder salarisstijging voor iedereen. De wens voor een zwaarwerkregeling voor het gehele UTA-personeel probeert een probleem op te lossen dat niet bestaat. Focus is nodig.
Bron: bouwendnederland

Gemeentelijke Bouw- en Infra Overleggen Limburg

Gemeenten zijn als opdrachtgever en vergunningverlener belangrijke partijen, daarom zorgt Koninklijke Bouwend Nederland voor reguliere overleggen met de verschillende gemeenten. Door in gesprek te zijn met gemeenten, zorgt Bouwend Nederland voor een goed ondernemersklimaat van haar leden. In dit artikel lichten wij een aantal Gemeentelijke Bouw- en Infra Overleggen van de afgelopen tijd in Limburg toe.
Bron: bouwendnederland

Denk met Innovatieprogramma Betonakkoord mee over duurzamere betonsector

Met het Innovatieprogramma van het Betonakkoord gaan marktpartijen uit de betonketen samen met opdrachtgevers werken aan innovaties die binnen 1 tot 5 jaar breed toepasbaar zijn. Speerpunten zijn Duurzaam beton en Duurzaam ontwerpen en bouwen met beton. Via het innovatieprogramma is EUR 8 miljoen beschikbaar. Wij roepen leden op om hun voorstellen voor CO2 reductie en circulariteit voor 1 mei in te dienen.
Bron: bouwendnederland

Veiligheid extra in de schijnwerpers tijdens Bewust Veilig-dag

Afgelopen woensdag, 24 maart, vond de vijfde editie van de Bewust Veilig-dag plaats. Op die dag stonden honderden bedrijven in de bouw-, infra-, techniek- en onderhoudssector extra stil bij veiligheid op de bouwplaats. Uiteindelijk doel? Iedereen moet aan het einde van de werkdag weer gezond naar huis en aan het einde van zijn of haar loopbaan gezond met pensioen.
Bron: bouwendnederland