Utrecht maakt kennis met nieuwe voorzitter en houtbouw

Ruim 90 leden van de Utrechtse afdelingen waren donderdag 30 maart naar restaurant De Hof in Renswoude gekomen voor de Regiodag Utrecht. Ze kregen een inspirerend programma voorgeschoteld met ondermeer positief stemmende verhalen over de toekomst van bouwen en een eerste kennismaking met Arno Visser, de nieuwe voorzitter van Koninklijke Bouwend Nederland.
Bron: bouwendnederland

Bewust Veilig: Limburg verkent de grenzen van veiligheid

Het eerste Bouwcafé van 2023 vond plaats tijdens de Bewust Veilig-dag op 29 maart 2023. Op een wel heel bijzondere locatie, het Alert & Care Center van Sitech op de chemiesite Chemelot in Geleen, normaal hermetisch afgesloten voor de buitenwereld, maar vandaag toneel en toonbeeld van veiligheid op het hoogste niveau.
Bron: bouwendnederland

Inspirerende bijeenkomst over zero-emissiezones en bouwhubs voor leden afdeling Drenthe e.o.

In het kader van mobiliteit verzamelden de leden zich op het TT-circuit van Assen. De uitstoot is hoog en het geluid van de raceauto’s klinkt voor de één als muziek in je oren en voor de ander als aanleiding om geluidsdempers te dragen, maar een indrukwekkende locatie is het zeker. Na een rondleiding achter de schermen werd er nagedacht over mobiliteit in de bouw- en infrasector aan de hand van twee presentaties.
Bron: bouwendnederland

Cao Railinfrastructuur (RIS) 2023 definitief

Nadat werkgeverspartijen (vakgroep Railinfra Bouwend Nederland en Strukton Rail) en de vakbonden (FNV, CNV Vakmensen en Vakorganisatie HZC) eind december 2022 akkoord gingen met het bereikte onderhandelingsresultaat, is de tekst van de cao RIS nu definitief vastgesteld. Partijen hebben de cao inmiddels aangemeld bij het ministerie van SZW, waarna een verzoek tot algemeen verbindend-verklaring (AVV) bij hetzelfde ministerie zal worden ingediend.
Bron: bouwendnederland