Noordelijke bestuurders buigen zich over instroom in de sector

‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg’ was de alom overheersende gedachte tijdens de bestuurdersvergadering van de Regio Noord op 25 april. Een vergadering die in het teken stond van het stimuleren van de instroom in de sector. Een belangrijk thema, wanneer je de steeds verder oplopende vergrijzing en de daarbij achterblijvende instroom in het achterhoofd houdt. Vergrijzing die ook onze sector de komende jaren hard zal gaan raken. En dat terwijl de maatschappelijke bouw- en infraopgaven er de komende jaren niet minder om zullen worden. Al met al bood dit voor de circa 35 aanwezige bestuurders voor voldoende stof tot nadenken tijdens deze halfjaarlijkse bijeenkomst in wat door dagvoorzitter Gijs Nillessen werd omgedoopt tot ‘Ibiza van het Noorden’ Paviljoen Nijstad te Hoogeveen.
Bron: bouwendnederland

Wat gebeurde er met het ingezamelde glas in 2022?

VlakglasRecyclingNederland heeft als doelstelling om 20% van het ingezamelde vlakglas terug te brengen naar de vlakglasindustrie. Hiervoor moet het glas heel zuiver zijn. In de afgelopen jaren was het alleen mogelijk om hiervoor snijafval van floatglas en gelaagd glas te gebruiken. In 2022 zijn er testen gedaan om ook glas wat uit renovatieprojecten komt terug te brengen naar de vlakglasindustrie. In 2023 zal hiermee worden doorgegaan. Hierdoor wordt de 20% op termijn gerealiseerd.
Bron: bouwendnederland

Overname door derden en de veerkracht van Twentse familiebedrijven

Elke Twentse bouw en infra ondernemer zal ooit een keer stoppen met werken. De vraag is wat je dan doet met je bedrijf. Is er een opvolger in de familie? Moet het bedrijf worden verkocht aan derden (en hoe werkt dat dan)? Twente (Overijssel) kent een hoog percentage familiebedrijven (63%) wat is nu precies die unieke kracht die zorgt voor continuïteit in opvolging?
Bron: bouwendnederland

Spotlight op vernieuwende ideeën en initiatieven van JBN'ers

Met elkaar vieren dat JBN een netwerk is waar het bruist van de goede, frisse en vernieuwende ideeën en initiatieven. Dat is de gedachte achter het eerste JBN Award-gala. Om die ideeën en initiatieven goed te laten zien, speelt de uitreiking van de JBN Award een prominente rol. Aldus Itzél Zuiker, als JBN-verenigingsmanager kartrekker van de organisatie van de JBN Award, en Ruud Veld, hoofd bedrijfsbureau bij AC Borst Bouw in Castricum en lid van het organisatiecomité. Met aanstekelijk enthousiasme vertellen ze over de achtergrond van de award en de gekozen thema’s. En waarom ze hopen op veel nominaties.
Bron: bouwendnederland

Spotlight op vernieuwende ideeën en initiatieven van JBN’ers

Met elkaar vieren dat JBN een netwerk is waar het bruist van de goede, frisse en vernieuwende ideeën en initiatieven. Dat is de gedachte achter het eerste JBN Award-gala. Om die ideeën en initiatieven goed te laten zien, speelt de uitreiking van de JBN Award een prominente rol. Aldus Itzél Zuiker, als JBN-verenigingsmanager kartrekker van de organisatie van de JBN Award, en Ruud Veld, hoofd bedrijfsbureau bij AC Borst Bouw in Castricum en lid van het organisatiecomité. Met aanstekelijk enthousiasme vertellen ze over de achtergrond van de award en de gekozen thema’s. En waarom ze hopen op veel nominaties.
Bron: bouwendnederland

Bouwend Nederland trots op 5 vastgestelde gebruiksaanwijzingen voor afspraken prijsstijgingen en leveringsproblemen

We hebben recent drie nieuwe handelingskaders vastgesteld in het bouwberaad, te weten voor woningbouw huur en koop, utiliteitsbouw en onderhoud, verduurzaming en renovatie. Al eerder werden de handelingskaders voor infra landelijk en regionaal gepubliceerd. We zijn trots dat ruim 15 brancheorganisaties en verschillende overheidsinstellingen de afgelopen maanden keihard hebben gewerkt aan oplossingen voor prijsstijgingen en leveringsproblemen die onder andere zijn ontstaan door de oorlog in Oekraïne? Er liggen 5 mooie leidraden waarmee opdrachtgevers en opdrachtnemers samen om tafel kunnen en afspraken kunnen maken over prijsstijgingen en leveringsproblemen.
Bron: bouwendnederland

Arbeidsmarktconferentie Noord 2023 groot succes!

Op donderdag 20 april vond de Arbeidsmarktconferentie Noord 2023 plaats in het Provinciehuis Drenthe te Assen in samenwerking met brancheorganisaties Koninklijke Metaalunie en Techniek Nederland. Voortbordurend op het thema van 2022, ‘binden en boeien van personeel’, was het thema dit jaar ‘behouden is het nieuwe werven’. Want hoeveel het werven van nieuwe medewerkers uiteraard belangrijk blijft, hoe houdt je die achterdeur dicht?
Bron: bouwendnederland