JBN'er Gert-Jan Eilering wil blijven leren en zijn vaardigheden steeds verbeteren

Gert-Jan Eilering (31) werkt als tender- en projectcoördinator bij het bedrijf van zijn familie, Fuhler Wegenbouw in het Drentse Emmen. Hij is een relatief nieuw lid van JBN. Met welke uitdagingen krijgt hij als jonge professional te maken? Welke waarde hecht hij aan ‘samenwerken’, waarom vindt hij Jong Bouwend Nederland belangrijk en…hoe spannend vond hij het om in het bedrijf van z’n ouders te gaan werken?
Bron: bouwendnederland

Video terugblik – Regiodag Noord in teken van confronterende reis van Bedreiging naar Kans

Centraal op onze jaarlijkse Regiodag op 9 mei stond het thema ‘van Bedreiging naar Kans’. Een relevant thema, gezien de snelle verandering van de wereld om ons heen en de impact daarvan op onze sector. Tijdens de dag, waar we vele leden ontmoetten, kregen we een workshop creatief denken van cabaretier Rob Urgert, gaf voormalig paralympisch zeiler Rolf Schrama een indrukwekkend inkijkje in zijn leven en ging onze voorzitter Arno Visser het gesprek aan met de leden. Al met al een geslaagde dag die naast dit inhoudelijke karakter natuurlijk ook in het teken stond van elkaar weer zien en nieuwe mensen ontmoeten.
Bron: bouwendnederland

Minister Mark Harbers en Arno Visser bewegen hemel en aarde voor infrasector

In deze aflevering heeft presentator Iman de Vries een bijzondere gast aan tafel, minister Mark Harbers van Infrastructuur & Waterstaat. Er valt genoeg te bespreken, want de infraleden van Bouwend Nederland voorzitter Arno Visser hebben het sinds 2019 erg lastig. PFAS, corona, gestegen bouwkosten, de stikstofproblematiek. Te veel voor één uitzending, in deze podcast gaan beide gasten daarom in gesprek over de vervangings- en renovatieopgave, de stikstofproblematiek en de toekomst van infra.
Bron: bouwendnederland

Wat ontbreekt er nog aan jouw digitale veiligheid?

Waar cybercriminelen telkens nieuwe manieren vinden om digitaal in te breken, blijkt uit onderzoek dat veel mkb-bedrijven hun basismaatregelen nog niet op orde hebben. Denk aan maatregelen zoals het inloggen in twee stappen en het maken van back-ups. Bouwend Nederland helpt je bij het digitaal veilig werken, onder andere via het platform Samen Digitaal Veilig.
Bron: bouwendnederland

Wkb -bijeenkomst voor alle Brabantse leden met de VNG (bericht van Oost Brabant e.o.)

Al eerder hebben de afdelingen Brabant Mid-West en Oost Brabant e.o. (ofwel samen of apart) ledenbijeenkomsten gehouden om leden te informeren over de Wet kwaliteitsborging, die nu echt per 1-1-2024 ingaat. Op 4 juli organiseren we samen met de Vereniging van Nederlandse gemeenten opnieuw een bijeenkomst, waarin informatie, maar ook ervaringen delen uit een pilot en het stellen van vragen door leden én gemeenten centraal staat.
Bron: bouwendnederland

Wkb -bijeenkomst voor alle Brabantse leden met de VNG (bericht van Brabant Mid-West)

Al eerder hebben de afdelingen Brabant Mid-West en Oost Brabant e.o. (ofwel samen of apart) ledenbijeenkomsten gehouden om leden te informeren over de Wet kwaliteitsborging, die nu echt per 1-1-2024 ingaat. Op 4 juli organiseren we samen met de Vereniging van Nederlandse gemeenten opnieuw een bijeenkomst, waarin informatie, maar ook ervaringen delen uit een pilot en het stellen van vragen door leden én gemeenten centraal staat.
Bron: bouwendnederland

Met deze drie verbeterpunten wordt Actieplan Groene en Digitale Banen nog beter

Op 25 mei vindt het Commissiedebat Actieplan Groene en Digitale Banen plaats. Bouwend Nederland benadrukt graag dat het in november gepresenteerde Aanvalsplan een cruciaal onderdeel van de nieuwe kabinetsaanpak moet zijn om het tekort aan technici terug te dringen. De uitvoering van het Aanvalsplan moet onder meer zorgen voor meer arbeidsbesparende innovaties, meer aandacht voor het behoud van technici, 1000 extra hybride docenten en een compleet nieuw arbeidsmarktsysteem om mensen te laten instromen en behouden. Bouwend Nederland is positief over de gepresenteerde plannen, maar ziet op de volgende drie punten mogelijkheden tot verbetering.
Bron: bouwendnederland

8 en 9 juni Euroconstruct congres: toelichting op verslechterd vooruitzicht in de bouw

De bouw – en woningproductie wordt geconfronteerd met een nieuwe realiteit van hoge inflatie, sterk stijgende bouwkosten, toenemende rentetarieven en als gevolg daarvan een verslechterd vooruitzicht van de economische groei. Geen aanlokkelijk beeld maar wel een vooruitzicht dat vraagt om feiten, uitleg en duiding. Het EIB organiseert daarom op 8 en 9 juni tijdens het 95ste Euroconstruct congres in Amsterdam. Het congres bestaat uit een netwerkdiner op 8 juni en een inhoudelijk programma op 9 juni met internationale vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties uit de wereld van de bouw, de toeleverende industrie, de financiële- en publieke sector.
Bron: bouwendnederland

NIS2: nieuwe wet voor digitale veiligheid

Digitale veiligheid wordt steeds belangrijker. Vanuit Europa is op 10 november 2022 een nieuwe richtlijn aangekondigd: NIS2, met wettelijke verplichtingen. Deze richtlijnen betekent dat een flink aantal bedrijven verplicht maatregelen moet nemen op het vlak van cybersecurity. De ingangsdatum: 18 oktober 2024. De Eerste en Tweede Kamer moeten deze nieuwe richtlijn nog vertalen naar Nederlandse wetgeving.
Bron: bouwendnederland