Bijeenkomst uitgelicht: BouwMachines Kennisdag 2023

De achtste BouwMachines Kennisdag vindt plaatst op donderdag 7 december 2023 op het Bouw & Infra Park te Harderwijk. Dit jaar staat het event in het teken van elektrificatie en nieuwe energietechnieken. Met de belangrijkste thema’s: de (meer)kosten van de aanschaf en ombouw van materieel, het beperkte aanbod van geschikt ZeroEmissie materieel en ten slotte de beschikbaarheid en mogelijkheden van de laadinfrastructuur. Deze dag wordt mede georganiseerd door Bouwend Nederland. Zien we jou op deze editie ook?
Bron: bouwendnederland

RVO: Informatiesessies over de Subsidieregeling procesondersteuning opschaling renovatieprojecten (SPOR)

De subsidieregeling procesondersteuning voor opschaling renovatieprojecten (SPOR) geeft subsidie voor de procesondersteuning van samenwerkingsverbanden van woningeigenaren. Woningeigenaren kunnen verhuurders of eigenaar-bewoners zijn. Deze samenwerkingsverbanden hebben als doel het bundelen van hun woningen en daarmee gezamenlijk opschalen van renovatieprojecten ter verduurzaming van huur- en koopwoningen.
Bron: bouwendnederland

Resultaat derde onderhandelingsdag cao Bouw & Infra

Op maandag 30 oktober vervolgden werkgevers en werknemers hun overleg over een nieuwe cao Bouw & Infra. Er is wederom lang en uitvoerig over veiligheid gesproken. Zowel werkgevers als werknemers zijn van mening dat de gewenste verbeteringen op dit gebied de cao-afspraken overstijgen. Deze moeten structureel en duurzaam worden aangepakt.
Bron: bouwendnederland

Podcast: De nieuwe generatie ondernemers over leiderschap

Zijn flexibele werktijden dé manier om personeel aan te trekken en te behouden? Welke cultuur werkt het beste om mensen in jouw bedrijf te laten groeien? Aan tafel bij presentator Iman de Vries zitten Sophia van Bakel, commercieel directeur bij Vermeulengroep en Artjan van Kooten, algemeen directeur van VKP. In aflevering 36 van ‘De bouw maakt het podcast’ vertellen zij over hun vernieuwende leiderschapsstijl en hoe zij er daarmee voor zorgen dat hun organisaties en mensen toekomstbestendig zijn.
Bron: bouwendnederland

Geslaagde bijeenkomst Veilig modulair bouwen

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) controleert of werkzaamheden op hoogte veilig worden uitgevoerd. De inspectie ziet dat bij modulair bouwen regelmatig valgordels worden gebruikt, waar collectieve voorzieningen zoals hekwerken en leuningen konden worden toegepast. Bouwend Nederland kan zich vinden in de argumenten van de Arbeidsinspectie en organiseerde een informatiebijeenkomst voor modulaire bouwers.
Bron: bouwendnederland

Ondertekening convenant goede stap richting schonere en stillere bouw

Vijfenveertig partijen waaronder Bouwend Nederland tekenden vandaag het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Branche- en netwerkorganisaties in de bouw, waterschappen, provincies, gemeenten, grote opdrachtgevers in de bouw en ministeries willen de komende jaren de bouw schoner, gezonder en stiller maken. Het convenant met routekaart, ondertekend tijdens de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit in Utrecht, geldt voor duizenden ondernemingen in Nederland. In de routekaart staat stap voor stap uitgelegd hoe en in welk tempo bouwmachines de komende jaren worden vervangen door minder vervuilende exemplaren om uiteindelijk over te gaan op schone of emissieloze varianten. Lichter materieel wordt eerder emissieloos dan zwaarder of specialistisch materieel.
Bron: bouwendnederland

Mobiliteitsalliantie: houd Nederland in beweging met schone, betaalbare mobiliteit

Mobiliteit verdient een stevige plek in het nieuwe regeerakkoord. Dat stelt de Mobiliteitsalliantie in haar Deltaplan 2035, dat vandaag aan minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van IenW wordt uitgereikt. De Mobiliteitsalliantie bestaat uit 25 partijen, waaronder Bouwend Nederland. Samen zetten we ons in voor bereikbaarheid, betaalbaarheid en verduurzaming van de mobiliteit in Nederland.
Bron: bouwendnederland

Wat betekenen de zero-emissiezones voor uw wagenpark?

Vanaf 2025 moeten tientallen gemeenten er aan geloven: de zero-emissiezones. Een bestelbus of vrachtauto op diesel of benzine is dan niet altijd meer welkom in diverse binnensteden. De overgang naar duurzaam en uitstootvrij vervoer wordt vanaf dat moment stapsgewijs uitgevoerd. Wat betekent dat voor u en uw wagenpark?
Bron: bouwendnederland