Verstandige stap van nieuwe aanleg naar meer geld onderhoud infrastructuur

Wij staan achter de stap van minister Mark Harbers om jaarlijks €5 miljard te investeren in het onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. Zo borgen we dat de infrastructuur veilig en in topconditie blijft en voorkomen we grote economische schade door uitval. Bovendien helpt het de capaciteit van de infrabouwers overeind te houden. Capaciteit die in de toekomst ook hard nodig zal zijn. Actie in het stikstofdossier blijft hard nodig om ook nieuwe aanleg weer mogelijk te maken.
Bron: bouwendnederland