Bijeenkomst uitgelicht: Sluit aan en laad je op!

Hoge energieprijzen, beperkte netcapaciteit, forse investeringen: het is een hectische en dynamische tijd in Nederland als laadland. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) helpt bij deze uitdagingen en organiseert op woensdag 19 april in Bussum een bijeenkomst. Deze bijeenkomst is bedoeld voor NAL-regio’s, gemeenten, overheden, kennisinstellingen, marktpartijen en brancheverenigingen om je netwerk te treffen, kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en de nieuwste ontwikkelingen te horen.
Bron: bouwendnederland

Je kan jezelf zijn, ook als bouwvrouw!

Je kan jezelf zijn, ook als vrouw in de bouw. Als je laat zien dat je het aankan, maakt het niet uit of je een man of vrouw bent. Op internationale vrouwendag zijn bijna 30 bouwvrouwen uit Zuid-Holland met elkaar het gesprek aangegaan over hoe gaaf het is om in de bouw of infra te werken. Zij kenden elkaar niet, maar de sfeer was gelijk open, ervaringen en meningen werden makkelijk gedeeld.
Bron: bouwendnederland

Column van Jan, verenigingsmanager van de vakgroep

In het eerste kwartaal van dit jaar heb ik een bijdrage geleverd aan een aantal actuele dossiers. In het kader van duurzaamheid de gesprekken over laadinfra voor emissiearm/-loos bouwmaterieel en onderzoek naar marktkansen en toepassingen van waterstof. Voor een vitale ondergrondse sector aandacht besteed aan aanbestedingsmethoden en -voorwaarden, contractuele samenwerkingsvormen en het gesprek tijdens regiobijeenkomsten om de brug te slaan tussen bouw en infra-aannemers. Met betrekking tot klimaatadaptatie is er een verkennend onderzoek gestart naar de kansen van (drink)waterbeheer mede vanuit de kaderrichtlijn water. Voor de laatste stand van zaken, lees verder.
Bron: bouwendnederland

Column van Jan, de verenigingsmanager van de vakgroep

In het eerste kwartaal van dit jaar heb ik een bijdrage geleverd aan een aantal actuele dossiers. In het kader van duurzaamheid de gesprekken over laadinfra voor emissiearm/-loos bouwmaterieel en onderzoek naar marktkansen en toepassingen van waterstof. Voor een vitale ondergrondse sector aandacht besteed aan aanbestedingsmethoden en -voorwaarden, contractuele samenwerkingsvormen en het gesprek tijdens regiobijeenkomsten om de brug te slaan tussen bouw en infra-aannemers. Met betrekking tot klimaatadaptatie is er een verkennend onderzoek gestart naar de kansen van (drink)waterbeheer mede vanuit de kaderrichtlijn water. Voor de laatste stand van zaken, lees verder.
Bron: bouwendnederland

Verstandige stap van nieuwe aanleg naar meer geld onderhoud infrastructuur

Wij staan achter de stap van minister Mark Harbers om jaarlijks €5 miljard te investeren in het onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. Zo borgen we dat de infrastructuur veilig en in topconditie blijft en voorkomen we grote economische schade door uitval. Bovendien helpt het de capaciteit van de infrabouwers overeind te houden. Capaciteit die in de toekomst ook hard nodig zal zijn. Actie in het stikstofdossier blijft hard nodig om ook nieuwe aanleg weer mogelijk te maken.
Bron: bouwendnederland

Hoe verhoog jij de arbeidsproductiviteit in jouw bedrijf?

Ondernemers kunnen baat hebben bij het gebruik maken van technologische en mensgerichte innovaties die de productiviteit vergroten. Welke investeringen zorgen ervoor dat er daadwerkelijk slimmer, efficiënter en veiliger gewerkt kan worden? Waar liggen de kansen om door investeringen in innovaties ook kostenefficiënter te werken? Dat onderzoeken we dit jaar met als doel om onze leden te helpen om bewezen zinvolle investeringen te doen.
Bron: bouwendnederland

Resultaatgericht Samenwerken biedt aantoonbaar meerwaarde

Een van de grootste voordelen van Resultaatgericht Samenwerken (RGS) voor opdrachtgevers en opdrachtnemers is dat het continuïteit biedt voor de lange termijn. Minder bezig zijn met de waan van de dag en meer met de toekomst is voordelig voor opdrachtgever, opdrachtnemer en de bewoners. Dit blijkt uit het onafhankelijke onderzoek De meerwaarde van RGS, dat management- en adviesbureau Brink heeft uitgevoerd in opdracht van de stichtingen RGS en VGO-keur.
Bron: bouwendnederland

Maxime Verhagen draagt voorzitterschap over aan Arno Visser

Tijdens het afscheid van Maxime Verhagen in de Grote Kerk in Den Haag heeft Arno Visser het voorzitterschap van Bouwend Nederland officieel overgenomen. Verhagen was van 2013 tot en met 2023 het boegbeeld van de Nederlandse bouw- en infrasector en is opgevolgd door Arno Visser, voormalig president van de Algemene Rekenkamer. Visser is benoemd voor een periode van vier jaar.
Bron: bouwendnederland