Bouwcao algemeen verbindend verklaard

Op woensdag 28 juni 2017 is het besluit tot algemeen verbindend verklaren van de cao Bouw & Infra 2016/2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Dit betekent dat deze cao per 29 juni 2017 van toepassing is op alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao Bouw & Infra. De avv loopt gelijk met de looptijd van de cao tot en met 31 maart 2018.
Bron: bouwendnederland

TOEKOMSTIG VAKKUNDIG PERSONEEL NODIG VOOR BEHOUD CULTUREEL ERFGOED GELDERLAND; Onderwijsinstellingen slaan handen ineen

Vanaf aankomend schooljaar gaan het Gelders Restauratie Centrum (GRC) en het Graafschap College een nieuwe restauratie-opleiding aanbieden. Bijzonder, want deze opleiding, ontwikkeld door het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE), wordt in Nederland alleen in de Achterhoek en Leiden aangeboden. Dankzij de samenwerking tussen het GRC, NCE en Graafschap College is er een opleidingsaanbod ontstaan dat gespecialiseerde vakmensen voor de toekomst opleidt. Een belangrijke voorwaarde om het rijke culturele erfgoed van de provincie Gelderland in stand te houden.
Bron: bouwendnederland

Wetsvoorstel wijziging WION naar Tweede Kamer

Veiliger graven door in kaart brengen huisaansluitingen
                 
Graafschade kan leiden tot gevaarlijke situaties voor de omgeving en uitval van openbare voorzieningen. Om graafwerkzaamheden veiliger uit te voeren en overlast te verminderen, heeft minister Kamp van Economische Zaken op 26 juni 2017 een wetswijziging bij de Tweede Kamer ingediend. Beheerders van energie, telecom, data, water en rioolnetten zijn voortaan verplicht om ook de informatie over alle aansluitingen van woningen en bedrijven aan te leveren aan grondroerders bij graafwerkzaamheden. De netbeheerders met gasnetten hebben tot eind 2019 om hieraan te voldoen, andere netbeheerders hebben hiervoor een langere termijn. Bron: Ministerie van Economische Zaken
Bron: bouwendnederland

Circulair bouwen verjongt imago sector

Circulair bouwen biedt de bouwsector de kans zich aan jongeren te presenteren als een branche die aan het begin staat van een enorme technische vernieuwing. Meer inzetten op circulair bouwen en de sector zo een andere ‘smoel’ geven, helpt het grote personeelstekort in de bouw terug te dringen. Dat stelt Cora Jongenotter, innovatiemanager bij Vorm Bouw BV. “ De uitzending van BNR Bouwmeesters van 28 juni ging ook over circulair bouwen. 
Bron: bouwendnederland

BNR Bouwmeesters over circulair bouwen

Komt circulair bouwen nu eindelijk in een stroomversnelling? De bouw moet milieuvriendelijker en daarvoor biedt circulair bouwen de oplossing. Maar naast het helpen halen van de klimaatdoelstellingen van Parijs valt er voor bouwbedrijven met circulair bouwen ook geld te verdienen. Maar dan moeten ze er wel in investeren. Dat was het onderwerp van BNR Bouwmeesters van 28 juni. 
Bron: bouwendnederland

COLUMN / Starters tussen wal en schip

Starters op de woningmarkt kunnen steeds moeilijker een huis kopen. Het is een van de keerzijdes van de huidige oplevende woningmarkt. De NVM ziet dit al enkele jaren. Het is goed dat een onafhankelijke instantie als het Kadaster het probleem nu ook ten volle onderkent. Onlangs publiceerde het Kadaster een onderzoek. Daaruit blijkt dat steeds minder jongeren een woning kopen. Het gaat daarbij vooral om twintigers die de aankoop van hun eerste woning uitstellen, maar volgens het Kadaster blijven ook steeds meer koopstarters ouder dan dertig jaar weg van de koopwoningmarkt. Het vreemde is, meldt het Kadaster, dat dit gebeurt terwijl het aantal jonge huishoudens in Nederland al negen jaar toeneemt. 
Bron: bouwendnederland

Bouwketen dringend op zoek naar nieuwe vakmensen

In de bouwketen was er het afgelopen half jaar opnieuw sprake van krachtige groei. Uit de Monitor Bouwketen blijkt dat het merendeel van de bedrijven verwacht dat deze groei in de komende periode doorzet. Om de groei te kunnen bijhouden, zijn bedrijven dringend op zoek naar gekwalificeerd personeel.
Bron: bouwendnederland

Bouwcontract Mall NL uniek voor ons land

“Uniek in Nederland”, noemt bij Ballast Nedam adjunct-directeur realisatie Gerrit Salentijn het contract voor de bouw van Mall of the Netherlands. Gebruikelijk bij een groot project als dit is dat een hoofdaannemer die het werk uitvoert, met inschakeling van onderaannemers. Maar bij de bouw van het megawinkelcentrum bij Den Haag voeren tien nevenaannemers waaronder Ballast Nedam het werk gezamenlijk uit. 
Bron: bouwendnederland