Hoe verhoog jij de arbeidsproductiviteit in jouw bedrijf?

Ondernemers kunnen baat hebben bij het gebruik maken van technologische en mensgerichte innovaties die de productiviteit vergroten. Welke investeringen zorgen ervoor dat er daadwerkelijk slimmer, efficiënter en veiliger gewerkt kan worden? Waar liggen de kansen om door investeringen in innovaties ook kostenefficiënter te werken? Dat onderzoeken we dit jaar met als doel om onze leden te helpen om bewezen zinvolle investeringen te doen.
Bron: bouwendnederland