Leden leren over private kwaliteitsborging, omgang met ZZP-ers, cybercrime en circulariteit op regiodag.

Maxime Verhagen opende de regiodag en vertelde over de wijze waarop Bouwend Nederland met de Tweede Kamerverkiezingen omgaat. Als ervaringsdeskundige bij een zestal kabinetsformaties wist hij de leden een kijkje in de politieke keuken te geven en hoe de belangen van de leden hierin worden behartigd. Leden reageerden met hun mobiele telefoon met behulp van BUZZ master. Hierdoor konden alle opmerkingen aan bod komen. Toen de nieuwe CAO werd toegelicht bleek dit ook nuttig omdat de discussie zich snel focuste en interactie goed op gang kwam. Ton Borst, lid van het dagelijks bestuur en van de CAO onderhandelingsdelegatie, kon hierdoor op specifieke vragen een antwoord geven.
Voordat Maxime afsloot vroeg hij het publiek of zij instemmen met het herbenoemen van Dennis van der Werff, regiovoorzitter van Randstad Zuid. Dit werd met applaus beantwoord door de aanwezigen.
Bron: bouwendnederland